Chief Editor(s)


Chief Editor(s)

Prof. Dr. Kubilay YAZICI, Niğde Ömer Halisdemir University, kyazici@ohu.edu.tr, TURKEY


Editor(s)

Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA

 

İngilizce Dil Editörü

Asst. Prof. Dr. Dönercan DÖNÜK, Mersin University, TURKEY, donercandonuk@gmail.com


Antalya  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ahmet KARABULUT , Oğuzhan SEVİM  
THE COGNITIVE CONSTRUCTS OF NATIVE LANGUAGE EDUCATORS ABOUT IDEAL EXAM PRACTICES

 17, Pp,1-18

ANA DİLİ EĞİTİCİLERİNİN İDEAL SINAV UYGULAYICISINA İLİŞKİN BİLİŞSEL KURGULARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.437
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ayşe Özgül İnce Samur  
ANALYSIS OF THE TEXTS IN SECONDARY EDUCATION TURKISH COURSEBOOKS IN THE CONTEXT OF THE PRINCIPLE OF CHILD-APPROPRIATENESS, WITH THE OPINIONS OF PRE-SERVICE TEACHERS: A CASE STUDY

 17, Pp,19-65

ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN ÇOCUĞA GÖRELİK İLKESİ BAĞLAMINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ İLE İNCELENMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.471
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Begüm AYTEMUR , Senem SİPAHİ  
DETERMINATION OF PERCEPTIONS OF MUSIC TEACHERS AND CANDIDATES ABOUT CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS (CSN) USING INSTRUMENT METAPHORS

 17, Pp,66-95

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK YETENEĞİ OLAN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA (ÖGÇ) İLİŞKİN ALGILARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.433
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

BURCU KALKANOĞLU , Çağla Serin ÖZPARLAK  
AN EXAMINATION OF THE PIANO FOUR-HANDS ALBUMS IN TURKEY AND THE PIANO FOUR-HANDS PIECES INCLUDED IN THESE ALBUMS

 17, Pp,96-120

TÜRKİYE’DE DÖRT EL PİYANO İÇİN YAYIMLANAN ALBÜMLERİN VE PİYANO ALBÜMLERİ İÇİNDE YER ALAN DÖRT EL ESERLERİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.440
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Derya Çınar  
PROBLEMS EXPERIENCED BY TEACHERS WORKING IN VILLAGE SCHOOLS IN THE EDUCATIONAL-INSTRUCTIONAL PROCESSES

 17, Pp,121-137

KÖY OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNDE YAŞADIĞI SORUNLAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.464
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Emine ÖZTÜRK KARATAŞ  
ANALYSIS ON SELF-ESTEEM LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS DOING AND NOT DOING SPORTS

 17, Pp,138-157

SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCILERININ BENLIK SAYGISI DÜZEYLERININ İNCELENMESI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.470
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Erkan YANARATES , Adem YILMAZ  
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INQUISITIVE THINKING SKILLS AND PROBLEM-SOLVING SKILLS OF PRE-SERVICE TEACHERS: THE MEDIATING EFFECT OF MOTIVATION LEVEL

 17, Pp,158-191

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORGULAYICI DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: MOTİVASYON DÜZEYİNİN ARACILIK ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.445
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

FERHAT ÇİFÇİ  
THE EFFECT OF WEB-BASED E-PORTFOLIO ASSESSMENT SUPPORTED INSTRUCTION IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS ON STUDENTS’ KNOWLEDGE, SKILLS, AND ATTITUDES

 17, Pp,192-228

BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE WEB TABANLI E-PORTFOLYO DEĞERLENDİRME DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN BİLGİ, BECERİ VE TUTUMUNA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.439
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gönül Tekkurşun Demir  
PHYSICALLY DISABLED NATIONAL ATHLETES’ DISABILITY ACCEPTANCE LEVELS AND METAPHORS REGARDING THE CONCEPT OF DISABLED ATHLETES

 17, Pp,229-265

BEDENSEL ENGELLİ MİLLİ SPORCULARIN ENGELLİ SPORCU KAVRAMINA YÖNELİK METAFORLARI VE ENGELLİLİĞİ KABUL DÜZEYİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.461
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hafize Er Türküresin  
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF EDUCATIONAL RESEARCH ON REFUGEES

 17, Pp,266-307

MÜLTECİLERE YÖNELİK YAPILAN EĞİTİM ARAŞTIRMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.452
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hatice Kübra Özalp Hamarta  
DETERMINING THE COGNITIVE STRUCTURES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS REGARDING THE CONCEPTS OF MUSEUM AND ART IN THE FRAMEWORK OF CULTURAL HERITAGE LEARNING DOMAIN

 17, Pp,308-346

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜZE VE SANAT KAVRAMLARINA YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARININ KÜLTÜREL MİRAS ÖĞRENME ALANI ÇERÇEVESİNDE BELİRLENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.457
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İlker GÜNEL , Gamze BEYAZOGLU  
SELF-EFFICACY SCALE CHILDREN WITH DISABILITIES FOR PHYSICAL EDUCATION TEACHERS: TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

 17, Pp,347-377

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN ENGELLİ ÇOCUKLARA YÖNELIK ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.444
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet Şentürk , Ufuk ŞİMŞEK  
THE EFFECT OF EDUCATIONAL COMICS AND EDUCATIONAL CARTOONS ON STUDENTS’ ATTITUDE AND MOTIVATION IN SOCIAL STUDIES COURSE

 17, Pp,378-413

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE EĞİTİCİ ÇİZGİ ROMAN VE EĞİTİCİ ÇİZGİ FİLM KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN TUTUM VE MOTİVASYONLARINA ETKİLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.422
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Meliha UZUN  
SPORT AS A CONCEPT: AN EVALUATION FROM THE CHILDREN'S PERSPECTIVE

 17, Pp,414-471

SPOR KAVRAMI: ÇOCUKLARIN PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.448
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mine KIR YİĞİT , Lütfiye ÖZALEMDAR  
RESEARCH LITERACY SKILLS OF BIOLOGY AND SCIENCE TEACHERS

 17, Pp,472-494

BİYOLOJİ VE FEN ÖĞRETMENLERİNİN ARAŞTIRMA OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.432
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Rıza Akyürek , Elif Gizem UYDURAN  
ASSESSMENT OF BURNOUT LEVELS IN MUSIC TEACHER CANDIDATES

 17, Pp,495-545

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.418
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Seda SABAH  
EXAMINATION OF THE MOTIVATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS FOR PARTICIPATING IN PHYSICAL ACTIVITY

 17, Pp,546-570

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.467
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serkan ÖZDEMİR , Muharrem Kürşad YANGİL  
SEVENTH GRADE STUDENTS' OPINIONS ABOUT THE ROLE OF SONGS IN IMPROVING SPEAKING SKILLS -A PHENOMENOLOGICAL STUDY-

 17, Pp,571-614

7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ŞARKILARIN KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEDEKİ ROLÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ -BİR OLGUBİLİM ÇALIŞMASI-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.456
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sinan ÇINAR  
HOW CAN GENDER EQUALITY BE ENSURED IN STEM EDUCATION? FACTORS and STRATEGIES

 17, Pp,615-687

STEM EĞİTİMİNDE CİNSİYET EŞİTLİĞİ NASIL SAĞLANIR? FAKTÖRLER ve STRATEJİLER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.460
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Şeyda Yeşilyurt  
THE USE OF “INTERMEDIARY LANGUAGE” IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

 17, Pp,688-719

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE “ARACI DİL” KULLANIMI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.436
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Beyzagül KAPÇAK IŞIKSUNGUR , Şeydagül KAPÇAK  
AN INVESTIGATION OF ORIGINAL AND ARRANGED WORKS WRITTEN FOR FOUR VIOLINS FEATURED IN CHAMBER MUSIC LITERATURE

 17, Pp,720-772

DÖRT KEMAN İÇİN YAZILMIŞ ORİJİNAL ve ARANJE EDİLMİŞ ESERLERİN ODA MÜZİĞİ LİTERATÜRÜNDE YER ALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.383
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Taner ATASOY  
EXAMINATION OF PERCEIVED STRESS LEVELS OF FAMILIES HAVING CHILD WITH INTELLECTUAL DISABILITY

 17, Pp,773-803

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.429
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Dürdane ÖZTÜRK , Turan BAŞKONUŞ  
METAPHORICAL PERCEPTIONS OF PRESERVICE TEACHERS TOWARDS INCLUSIVE STUDENTS

 17, Pp,804-834

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.431
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Berfin DEĞER , Özlem ÇAKMAK TOLAN, Rojin YAZAR  
INVESTIGATION OF THE MEDIATING ROLE OF EMOTION REGULATION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTOMATIC THOUGHTS AND DEPRESSION, ANXIETY, STRESS IN ADOLESCENCE

 17, Pp,835-887

ERGENLİK DÖNEMİNDE OTOMATİK DÜŞÜNCELER İLE DEPRESYON, ANKSİYETE, STRES ARASINDAKİ İLİŞKİDE DUYGU DÜZENLEMENİN ARACI ROLÜNÜN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.459
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Burcu SEZGİNSOY ŞEKER , Ümit İZGİ ONBAŞILI  
INVESTIGATION OF INTERDISCIPLINARY STUDIES IN LIFE SCIENCE, SOCIAL STUDIES AND SCIENCE EDUCATION (2000-2020)

 17, Pp,888-931

HAYAT BİLGİSİ, SOSYAL BİLGİLER VE FEN BİLİMLERİ ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ (2000-2020)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.417
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serpil Recepoğlu , Ergün RECEPOĞLU  
THE EFFECT OF STRESS ON INDIVIDUAL AND SOCIAL LIFE IN A GLOBAL AGE AND ITS REFLECTIONS ON EDUCATION

 17, Pp,932-975

KÜRESEL ÇAĞDA STRESİN BİREYSEL VE TOPLUMSAL HAYATA ETKİSİ VE EĞİTİME YANSIMALARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.435
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

BARAN BARIŞ YILDIZ  
EDUCATION ADMINISTRATORS AS TECHNOLOGY LEADERS IN BLENDED LEARNING

 17, Pp,976-985

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELİNDE TEKNOLOJİ LİDERİ OLARAK EĞİTİM YÖNETİCİLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.387
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |