Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Prof. Dr. Kubilay YAZICI, kyazici@ohu.edu.tr, Niğde Ömer Halisdemir University, TURKEY
Editor(s)

Antalya  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Halil İbrahim Haseski , Ulaş İLİC  
THE EFFECT OF COMPUTER II COURSE ON THE ACHIEVEMENTS OF PRE-SERVICE TEACHERS AND THEIR ATTITUDES TOWARDS COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION

 11, Pp,1-34

BİLGİSAYAR II DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARISINA VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.43
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Furkan DEMİR  
MATHEMATICS LITERACY CURRICULUM DESIGN BASED ON QUESTION WRITING

 11, Pp,35-62

SORU YAZMA ODAKLI BİR MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖĞRETİM PROGRAMI TASARIMI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.71
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Servet Üztemur  
THE MEDIATING ROLE OF ACADEMIC PROCRASTINATION BEHAVIOURS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ SOCIAL MEDIA ADDICTION AND ACADEMIC SUCCESS

 11, Pp,63-101

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIKLARI VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARININ ARACI ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.112
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet Serkan UMUZDAŞ -  
EXAMINATION OF EXAM ANXIETY OF FINE ARTS HIGH SCHOOL STUDENTS: AN EXAMPLE OF TOKAT FINE ARTS HIGH SCHOOL

 11, Pp,102-130

GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE iNCELENMESİ: TOKAT GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.69
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

NURİ BERK GÜNGÖR , Oğuz Kağan ESENTÜRK  
THE EFFECT OF SPORTS HIGH SCHOOL STUDENTS 'EMPATHIC TENDENCY LEVEL ON COGNITIVE FLEXIBILITY: A STRUCTURAL EQUALITY MODEL

 11, Pp,131-159

SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİM DÜZEYİNİN BİLİŞSEL ESNEKLİĞE ETKİSİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.132
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bayram GÖKBULUT  
THE RELATIONSHIP BETWEEN SENSE OF SCHOOL BELONGING AND SMARTPHONE ADDICTION OF HIGH SCHOOL STUDENTS

 11, Pp,160-193

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL AİDİYET DUYGUSU İLE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.59
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Erdi Erdogan , Deniz TONGA  
MIDDLE SCHOOL STUDENTS AND DIGITAL CITIZENSHIP: IS TECHNOLOGY IMPORTANT FOR DIGITAL CITIZENS IN TURKEY?

 11, Pp,194-227


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.41
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ergün AKGÜN , Metin DEMİR, Orhan GÜDER  
lNVESTIGATION OF THE EFFECT OF GENDER ON TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE IN THE THESES DONE IN TURKEY: A META-ANALYSIS STUDY

 11, Pp,228-264

TÜRKİYE’DE YAPILAN TEZLERDE CİNSİYETİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.88
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Esra Uçak , Leyla YILDIRIM  
INVESTIGATION OF MENTAL RISK-TAKING IN LEARNING SCIENCE

 11, Pp,265-302

-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.87
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Funda Coşkun Özyol  
SELF-PERCEIVED REAL AND IDEAL BODY SHAPES AND THEIR ASSOCIATION WITH ATTITUDES TOWARD OBESE CHILDREN AMONG PREADOLESCENT SWIMMERS

 11, Pp,303-314


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.130
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Harun Er , Ramazan YILMAZ  
THE IMPACT OF MUSEUM EDUCATION PRACTICE ON TEACHER CANDIDATES’ VIEWS AND MOTIVATION IN SOCIAL STUDIES

 11, Pp,315-352

SOSYAL BİLGİLERDE MÜZE EĞİTİMİ UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE VE GÜDÜLENMELERİNE ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.85
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa GÜÇLÜ -  
AN INVESTIGATION OF ACADEMIC MOTIVATION RESOURCES OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS IN TURKEY

 11, Pp,353-383

TÜRKİYE’DE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON KAYNAKLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.134
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ramazan ATASOY , Ömür ÇOBAN  
RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STRATEGIES AND SOCIOECONOMIC SITUATION, ICT USING SKILLS, AGE, EDUCATIONAL STATUS, PROBLEM-SOLVING SKILLS

 11, Pp,384-422

ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE SOSYO-EKONOMİK DURUM, BIT KULLANIMI, YAŞ, EĞİTİM DURUMU ve PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.33
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Özlem Bektaş , Şenay KARTAL  
BEING AN INNOVATIVE TEACHER IN 21TH CENTURY: STUDYING INNOVATIVE PERCEPTION AND QUALITIES OF SOCIAL STUDIES PRE SERVICE TEACHERS

 11, Pp,423-504

21. YÜZYILDA YENİLİKÇİ ÖĞRETMEN OLMAK: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YENİLİKÇİANLAYIŞ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.149
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cumali ÖKSÜZ , Sanem TABAK  
THE ANALYSIS OF TEACHERS’ QUESTIONS IN PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS CLASSES ACCORDING TO REVISED BLOOM’S TAXONOMY

 11, Pp,505-549

İLKOKUL MATEMATİK DERSLERİNDE SORULAN ÖĞRETMEN SORULARININ YENİLENEN BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.57
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serdarhan Musa TAŞKAYA , Abdurrahman GÜL  
AN ANALYSIS ON TEACHING PRINCIPLES IN “TEACHING PRINCIPLES AND METHODS” BOOKS

 11, Pp,550-579

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ KİTAPLARINDA YER ALAN ÖĞRETİM İLKELERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.83
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Simge Yılmaz -  
PRESCHOOL CHILDREN’S PREFERENCES TO TAKE RISKS IN OUTDOOR PLAY: TURKISH SAMPLE

 11, Pp,580-595

-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.137
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sultan YAVUZ EROĞLU  
CAREER PLANNING LEVELS: A STUDY ON STUDENTS of PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCHOOL

 11, Pp,596-630

KARİYER PLANLAMA DÜZEYLERİ: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.136
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Süleyman AYDIN , Keziban ÇETİN  
SCIENCE AND CLASSROOM TEACHER CANDIDATES’ KNOWLEDGE AND ATTITUDES ABOUT BIOTECHNOLOGY

 11, Pp,631-656

FEN BİLİMLERİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOKTEKNOLOJİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.82
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |