Current Issue


Chief Editor

Prof. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Gazi University, yesilbursa@gazi.edu.tr, TURKEY


Editor(s)

Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA


Antalya  2023
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Tuğba Cevriye ÖZKARAL , Raziye Keskinoğlu  
THE EFFECT OF THE USE OF THE FOUR CORNERS STRATEGY ON THE ACADEMIC SUCCESS OF STUDENTS IN THE 7th GRADE SOCIAL STUDIES LESSON
Issue 22, Pp, 707-737

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KÖŞELENME TEKNİĞİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.586
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşenur KULOĞLU , Burhan Akpınar  
METAVERSE ECOLOGY, AVATAR AND DIGITAL SCHIZOPHRENIA
Issue 22, Pp, 738-754

METAVERSE EKOLOJİSİ, AVATAR VE DİJİTAL ŞİZOFRENİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.583
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Esra Nur Türkmen , Alperen Avcı, Derya Kayıran  
EVALUATION OF PHYSICAL ACTIVITY LEVELS OF STUDENTS WHO TAKE INCLUSIVE EDUCATION
Issue 22, Pp, 756-779

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.600
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

MEHMET VEHBİ BÜKER , FATİH VEYİS  
THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATION REGARDING THE MATEIALS USED IN TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE LESSONS IN DISTANCE EDUCATION AND ATTITUDES TOWARDS THE LESSON
Issue 22, Pp, 780-826

UZAKTAN EĞİTİMDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSLERİNDE KULLANILAN MATERYALLERE YÖNELİK MOTİVASYON İLE DERSE YÖNELİK TUTUM ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.593
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat Gülbetekin  
GEOGRAPHY TEACHERS' OPINIONS ON CLIMATE CHANGE
Issue 22, Pp, 827-882

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.585
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa Ulu , Ayşe Kübra GÜRKAN  
THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF ELEMENTARY FOURTH GRADE NUMBER SENSE SCALE
Issue 22, Pp, 883-909

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN SAYI HİSSİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.594
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

YALÇIN UYAR -  
INVESTIGATION OF SPORTS AWARENESS LEVELS OF INDIVIDUALS WHO REGULARLY DO SPORTS
Issue 22, Pp, 910-926

-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.582
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emre Serin , Yunus Emre Demir  
THE EFFECT OF CORE TRAINING PROGRAM ON AEROBIC ENDURANCE, BLOOD-OXYGEN SATISFACTION AND FLEXIBILITY IN ADOLESCENT TAEKWONDO COMPETITORS
Issue 22, Pp, 927-937

ADÖLASAN TAEKWONDO YARIŞICILARINDA CORE ANTRENMAN PROGRAMININ AEROBİK DAYANIKLILIK, KAN-OKSİJEN DOYUMU VE ESNEKLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.595
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Meliha Köse  
ANALYSIS OF WOMEN’S VISUALS IN THE 10TH GRADE HISTORY TEXTBOOK
Issue 22, Pp, 938-988

10. SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN KADIN GÖRSELLERİNİN ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.598
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gül ERTEM  
EXAMINATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ LEVEL OF SATISFACTION WITH LEISURE ACTIVITIES
Issue 22, Pp, 989-999

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNDEN TATMİN OLMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.574
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |