Current Issue


Chief Editor

Prof. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Gazi University, yesilbursa@gazi.edu.tr, TURKEY


Editor(s)

Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA


Antalya  2024
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Zümrüt ŞEN , Osman ÇAYDERE  
THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC SELF-EFFICACY SCALE FOR ART EDUCATION: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Issue 27, Pp, 300-327

SANAT EĞİTİMİNE YÖNELİK AKADEMİK ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.738
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Osman Tayfun Fakiroğlu -  
CULTURAL ASPECTS IN FRENCH COURSEBOOKS DEFI A1 and DEFI A2
Issue 27, Pp, 327-337

-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.739
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emrullah YILMAZ , Tuğba Mutlu BOZKURT  
EXAMINING THE LEVELS OF USING DIGITAL EDUCATIONAL GAMES OF SPORTS HIGH SCHOOL STUDENTS
Issue 27, Pp, 338-352

SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL EĞİTSEL OYUNLARI KULLANMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.737
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

MUHAMMED ÖMER EREN , Ali GÜREŞ  
INVESTIGATION OF DIGITAL GAMING ATTITUDES AMONG ATHLETES IN TERMS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES
Issue 27, Pp, 353-382

SPORCULARDA DİJİTAL OYUN OYNAMA TUTUMUNUN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.736
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

ERDAL DOĞDU , M. Kürşad YANGİL, Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL  
EXAMINING THE EFFECT OF COURSE DURATIONS ON LEARNING AND STUDENT SUCCESS
Issue 27, Pp, 383-421

DERS SÜRELERİNİN ÖĞRENMEYE VE ÖĞRENCİNİN BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.722
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tuğba Şam , Nurgül TEZCAN KARDAŞ, Gizem Nazlı SAVTEKİN, Mehmet SÜMER, Abdil CEYLAN  
THE RELATIONSHIP BETWEEN BREATHING EXERCISES AND PHYSICAL ACTIVITY PROGRAMMES APPLIED TO OBESE WOMEN AND BODY APPRECIATION, SELF-ESTEEM AND SOCIAL-EMOTIONAL LONELINESS
Issue 27, Pp, 422-470

OBEZ KADINLARA UYGULANAN NEFES EGZERSİZLERİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE PROGRAMLARI İLE BEDENİ BEĞENME, BENLİK SAYGISI VE SOSYAL DUYGUSAL YALNIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.735
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Latif TİLE  
FALLACIES IN LEGAL REASONING
Issue 27, Pp, 471-482

FALLACIES IN LEGAL REASONING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.740
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |