Chief Editor(s)

-


Chief Editor(s)
Prof. Dr. Kubilay YAZICI
Editor(s)
Assoc. Prof. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA
Antalya  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Tuğba Cevriye ÖZKARAL  
A COMPARATIVE STUDY of the ISSUE of GLOBAL WARMING and CLIMATE CHANGE in SOCIAL STUDIES EDUCATION PROGRAMS of TURKEY, CANADA (ONTARIO) and HONG KONG

 8, Pp,1-14

KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNUN TÜRKİYE, KANADA (ONTARIO) VE HONG KONG SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Meltem KURTOĞLU ERDEN , Süleyman Sadi SEFEROĞLU  
AN INVESTIGATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS ABOUT FATIH PROJECT

 8, Pp,15-31

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FATİH PROJESİYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Erol POYRAZ  
SCIENCE HIGH SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS ENGLISH LANGUAGE LEARNING

 8, Pp,32-45

FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNGLİZCE ÖĞRENMEYE KARŞI TUTUMLARI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kamile Bahar AYDIN  
THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE AUTONOMOUS-RELATIONAL SELF SCALE AND ITS RELATIONSHIP WITH INNER WELLBEING QUESTIONNAIRE

 8, Pp,46-64

ÖZERK-İLİŞKİSEL BENLİK ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİĞİ, GÜVENİRLİĞİ VE ÖZNEL ESENLİK HALİ İLE İLİŞKİSİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hülya TERCAN , Haktan DEMİRCİOĞLU, Gül SERİN, Raziye YÜKSEL, Sümeyra GÖKBAYRAK, Gülşah GÜREVİN, Öykü ÖKTEN, Zeynep İPEK  
INVESTIGATION OF LIFE POSITIONS OF PARENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

 8, Pp,65-77

EBEVEYNLERİN YAŞAM POZİSYONLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Osman ASLAN  
METAFORIC PERCEPTIONS OF PARENTS FOR THE CONCEPT OF ''TEACHING''

 8, Pp,78-95

VELİLERİN ‘ÖĞRETMEN’ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hidayet SOFTAOĞLU  
THIS IS NOT A BELL!: AN INDERDISCIPLINARY WORK BETWEEN ARCHITECTURE AND LINGUISTICS

 8, Pp,96-112

BU BİR ÇAN DEĞİLDİR! MİMARLIK VE DİLBİLİMLERİ ARAKESİTİNDE DİSİPLİNLERARASI BİR ÇALIŞMA ÖRNEĞİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |