EXAMINING THE EFFECT OF COURSE DURATIONS ON LEARNING AND STUDENT SUCCESS

DERS SÜRELERİNİN ÖĞRENMEYE VE ÖĞRENCİNİN BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

EXAMINING THE EFFECT OF COURSE DURATIONS ON LEARNING AND STUDENT SUCCESS

 
Author : ERDAL DOĞDU  , M. Kürşad YANGİL, Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 27
Page : 383-421
DOI Number: :
Cite : ERDAL DOĞDU , M. Kürşad YANGİL, Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL, (2024). EXAMINING THE EFFECT OF COURSE DURATIONS ON LEARNING AND STUDENT SUCCESS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 27, p. 383-421. Doi: 10.35826/ijetsar.722.
    


Summary

When we examine the education systems of countries with a comparative approach in terms of course durations, we can see that there are very different practices. In Turkey, this duration is determined as 40 minutes in a single session. After the 40-minute period, there is a break for approximately 10 minutes. When the education systems of developed countries are examined in terms of course durations, it is seen that they are mostly in the form of 45+45 minutes and 1.5 hour blocks in a single session. Students have 2-3 breaks or lunch breaks within their 6-8 hour daily schedule. In this study, which aims to determine the effects of lesson durations on learning and student success, the programs of secondary school students are taken as basis. In this regard, the time spent in terms of total lesson hours on a lesson basis and on a daily basis in developed countries and the time management of middle and underdeveloped countries constitute the main purpose of this research. The data of this study, which was conducted in a situation determination pattern based on qualitative research, was collected using a semi-structured interview form. It was determined that the data analyzed with the content analysis technique did not overlap in some respects between the teaching times of the countries at different levels.Keywords

Lesson Duration, lesson focus, lesson time management, PISAAbstract

Ülkelerin eğitim sistemleri ders süreleri açısından karşılaştırmalı yaklaşımla incelediğinde çok farklı uygulamalar olduğunu tespit edebiliyoruz. Türkiye’de bu süre tek oturumda 40 dakika olarak belirlenmiştir. 40 dakikalık sürecin ardından yaklaşık 10 dakika teneffüse çıkılmaktadır. Gelişmiş ülkelerin eğitim sistemleri, ders süreleri açısından incelendiğinde çoğunlukla 45+45 dakika biçiminde ve tek oturumda 1,5 saat blok şeklinde olduğu görülmektedir. Öğrenciler, günlük 6-8 saatlik programları içinde 2-3 defa teneffüs ya da öğle arasına çıkmaktadırlar. Ders sürelerinin öğrenmeye, öğrencinin başarısına etkilerinin belirlenmesine yönelik bu çalışmada, ortaokul düzeyindeki öğrencilerin programları esas alınmıştır. Bu doğrultuda gelişmiş ülkelerin ders bazında ve günlük bazda toplam ders saati açısından harcanan zaman ile orta ve geri düzeyde kalan ülkelerin zaman yönetimi bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Nitel araştırmaya bağlı olarak durum saptaması deseninde yapılan bu çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. İçerik analizi tekniğiyle çözümlenen veriler farklı düzeydeki ülkelerin ders işleyiş zamanları arasında kimi yönlerden örtüşmediği saptanmıştır.Keywords

Ders Süresi, Derse Odaklanma, Derste Zaman Yönetimi, PISA