Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Prof. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)

Antalya  2018
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Özlem TAGAY , Fatma ÇALIŞANDEMİR, Perihan ÜNÜVAR  
THE RELATIONSHIP BETWEEN YOUNG ADULTS’ PERCEIVED STRESS LEVELS AND IRRATIONAL BELIEFS AND SELF-ESTEEM

 7, Pp,167-175

GENÇ YETİŞKİNLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİ İLE AKILCI OLMAYAN İNANÇLARI VE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Birol ALVER , Asiye DURSUN, Ömer ZENGİN, Fatma AYDINLI  
INVESTIGATION OF THE BREEDING LEVELS OF SCHOOL PSYCHOLOGICAL CONSULTANTS (BURSA-YILDIRIM GUIDANCE AND RESEARCH CENTER)

 7, Pp,176-187

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (BURSA-YILDIRIM REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖRNEĞİ)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Arzu KALAFAT ÇAT , Selami ÖZSOY  
GREETING HABITS CHANGING WITH NEW MEDIA: BE HAPPY TO THE DAY OF EVERYONE

 7, Pp,188-202

YENİ MEDYAYLA DEĞİŞEN KUTLAMA ALIŞKANLIKLARI: HERKESİN BAYRAMI KUTLU OLSUN

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Türkan UYMAZ  
A SURVEY COMPARING TODAY’S CONSERVATORIES AND TRADITIONAL LODGE TRAINING SYSTEMS IN THE EDUCATION OF REAL ARTISTS

 7, Pp,203-218

GERÇEK SAN’ATKARLAR YETİŞTİRMEDE, BUGÜNKÜ KONSERVATUARLAR İLE GELENEKTEKİ TEKKE EĞİTİMİ SİSTEMLERİNİ KIYASLAYAN BİR TETKİK

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Birol ALVER , Rabia KİNCAL  
INVESTIGATION OF NEEDS OF PSYCHO-SOCIAL SUPPORT OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

 7, Pp,219-225

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOSOSYAL DESTEK İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |