Chief Editor(s)

-


Chief Editor(s)
Prof. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)

Antalya  2017
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Selahittin TOLKUN  
AN UZBEK WOMAN POET FROM AFGHANISTAN: KUBRA KAYVAN

 4, Pp,174-183

AFGANİSTAN’DAN BİR ÖZBEK KADIN ŞAİR: KÜBRÂ KEYVÂN

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fahri ÖZSUNGUR , Oya HAZER  
TURKISH VERSION OF SUCCESSFUL AGING SCALE

 4, Pp,184-206

BAŞARILI YAŞLANMA ÖLÇEĞİ (BYÖ) TÜRKÇE VERSİYONU

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ömür KIZIL , Cengiz DÖNMEZ  
EDUCATION SERVICES PROVIDED BY TURKEY TO SYRIAN ASYLUM SEEKERS and EVALUATION OF SOME PROBLEMS IN THE CONTEXT OF SOCIAL STUDIES EDUCATION

 4, Pp,207-239

TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ SIĞINMACILARA SAĞLANAN EĞİTİM HİZMETLERİ ve SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA BAZI SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kamuran ÖZDEMİR  
EXAMINATION OF IN TERMS OF APPROACHES OF VALUES EDUCATION

 4, Pp,240-257

TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehveş Tuğçe SARAY , Oya HAZER  
TURKISH ADOPTION OF ETHICAL CONSUMER MEASUREMENT; A STUDY ON VALIDITY AND RELIABILITY: HACETTEPE UNIVERSITY SAMPLING

 4, Pp,258-283

ETİK TÜKETİCİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMASI; GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEKLEMİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |