Chief Editor(s)


Chief Editor(s)

Prof. Dr. Kadir ULUSOY


Editor(s)

Antalya  2017
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ayşe SEYHAN  
INFLUENCES OF GROUP RESEARCH METHOD BASED ON TO THE STUDENTS’ HISTORICAL CULTURE KNOWLEDGE AND AWARENESS OF CULTURAL HERITAGE CONSERVATION

 3, Pp,87-99

GRUP ARAŞTIRMASI YÖNTEMİ’NİN ÖĞRENCİLERİN TARİHİ ÇEVRE BİLGİSİ VE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA BİLİNCİ ÜZERİNDE ETKİSİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet Serkan UMUZDAŞ , Ahmet Hakan BAŞ  
THE VIEWS OF THE COMPUTER ASSISTED MUSIC COURSE TEACHERS OF THE FINE ARTS HIGH SCHOOL ABOUT THE COURSE ORIENTED CONTENT AND TECHNICAL INFRASTRUCTURE

 3, Pp,100-115

GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDEKİ BİLİŞİM DESTEKLİ MÜZİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN DERSE YÖNELİK İÇERİK VE TEKNİK ALTYAPIYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Birol ALVER , Şenay Duygu KILIÇ  
ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LONINESS and PSYCHOLOGICAL RESILIENCE LEVES OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES

 3, Pp,116-147

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hilmi TÜRKYILMAZ  
MIND MAPPING AS AN INNOVATIVE TEACHING METHOD AND ITS USAGE IN RELIGIOUS EDUCATION

 3, Pp,148-161

YENİLİKÇİ BİR ÖĞRETİM TEKNİĞİ OLARAK ZİHİN HARİTALAMA VE DİN EĞİTİMİNDE KULLANIMI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Feyyaz ÖZTOP , Veli TOPTAŞ  
FEAR OF THE 4TH GRADE PRİMARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS MATHEMATİCS COURSE AND UNDERLYİNG CAUSES

 3, Pp,162-173

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK KORKUSU VE ALTINDA YATAN SEBEPLER

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |