Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Prof. Dr. Kubilay YAZICI, kyazici@ohu.edu.tr, Niğde Ömer Halisdemir University, TURKEY
Editor(s)

Antalya  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Seher MANDACI ŞAHİN  
INVESTIGATION OF PRE-SERVICE TEACHERS' MATHEMATICAL CONNECTION SKILLS THROUGH CONCEPT MAPS

 10, Pp,322-339

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL İLİŞKİLENDİRME BECERİLERİNİN KAVRAM HARİTALARI ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.36
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sinan UĞRAŞ , Gökmen ÖZEN  
EXAMINING TEACHING MOTIVATIONS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

 10, Pp,497-512

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretme Motivasyonlarının İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.37
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Özlem Bektaş , Engin ZABUN  
THE COMPARISON BETWEEN TURKEY AND FRANCE CITIZENSHIP EDUCATION PROGRAMME

 10, Pp,340-366

THE COMPARISON BETWEEN TURKEY AND FRANCE CITIZENSHIP EDUCATION PROGRAMME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.44
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ümit İZGİ ONBAŞILI , Burcu SEZGİNSOY ŞEKER  
THE ATTITUDES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS SCIENCE AND SOCIAL STUDIES COURSES

 10, Pp,367-383

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNE VE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.56
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Veli TOPTAŞ  
THE OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ABOUT AROUSING MATHEMATICAL CURIOSITY IN STUDENTS

 10, Pp,384-398

İlkokul Öğretmenlerinin Öğrencilerde Matematiksel Merak Oluşturabilme İle İlgili Görüşleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.62
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hulusi BÖKE , Mehmet GÜLLÜ  
INVESTIGATING THE INFLUENCES OF USING VARIOUS SPECIAL TEACHING METHODS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES ON STUDENTS, COGNITIVE, AFFECTIVE AND PSYCHOMOTOR BEHAVIOURS

 10, Pp,399-416

Beden Eğitimi Derslerinde Farklı Özel Öğretim Yöntemlerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Davranışlarına Etkisinin Araştırılması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.48
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa ÖZGENEL , Pınar MERT  
THE ROLE OF TEACHER PERFORMANCE IN SCHOOL EFFECTIVENESS

 10, Pp,417-434

OKUL ETKİLİLİĞİNDE ÖĞRETMEN PERFORMANSININ ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.42
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ramazan DİVRİK , Pusat PİLTEN  
ANALYSIS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS' METAPHORICAL PERCEPTIONS OF MATH TEXTBOOKS

 10, Pp,435-457

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERS KİTAPLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.51
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İbrahim TAŞ , Okan BİLGİN  
RELATIONSHIP PATTERN BETWEEN INTERNET ADDICTION, ATTACHMENT STYLES AND SELF-DIFFERENTIATION IN UNIVERSITY STUDENTS: A STRUCTURAL EQUATION MODELLING

 10, Pp,458-475

Relationship Pattern between Internet Addiction, Attachment Styles and Self-Differentiation in University Students: A Structural Equation Modelling
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.58
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Uğur BAŞARMAK , Betül AKYÜREK TAY  
THE EFFECT OF CLIFFHANGERS TECHNIQUE DESIGNED WITH BAND CARICATURES ON GIFTED STUDENTS IN SOCIAL STUDIES LESSON AND THEIR COMPLETION STATE

 10, Pp,476-496

ÖZEL (ÜSTÜN) YETENEKLİ ÖĞRENCİLERDE BANT KARİKATÜRLERİYLE OLUŞTURULAN ARKASI YARIN YÖNTEMİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE BAŞARIYA ETKİSİ VE ÖĞRENCİLERİN ARKASI YARINI TAMAMLAMA DURUMLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.60
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |