THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ANXIETY ON EMPLOYEES: A COMPREHENSIVE REVIEW OF PSYCHOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL DYNAMICS

YAPAY ZEKA KAYGISININ ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PSİKOLOJİK VE ÖRGÜTSEL DİNAMİKLERİN KAPSAMLI İNCELEMESİ

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ANXIETY ON EMPLOYEES: A COMPREHENSIVE REVIEW OF PSYCHOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL DYNAMICS

 
Author : Tuncay Pektaş    
Type :
Printing Year : 2024
Number : 26
Page : 194-206
DOI Number: :
Cite : Tuncay Pektaş , (2024). THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ANXIETY ON EMPLOYEES: A COMPREHENSIVE REVIEW OF PSYCHOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL DYNAMICS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 26, p. 194-206. Doi: 10.35826/ijetsar.733.
    


Summary

This comprehensive compilation article has been written with the aim of examining the in-depth effects of artificial intelligence anxiety on employees in the workplace and the psychological and organizational dynamics underlying these effects. Artificial intelligence is rapidly spreading in the business world, transforming business processes. However, during the adoption and proliferation of this technology, significant concerns have emerged among employees. The article will take a broad perspective on the impact of artificial intelligence on employees' job expectations, job security, and work styles, and will delve into the psychological factors underlying these effects. Additionally, it will investigate the effects of artificial intelligence anxiety on job productivity, job satisfaction, and workplace relationships. Furthermore, the article will discuss strategies and policies that employers and managers can adopt to alleviate artificial intelligence anxiety and create a more positive workplace environment. In this context, measures such as education, communication, and support mechanisms will be examined, along with how they can be successfully implemented in practice. In conclusion, this compilation will serve as a valuable resource to gain a better understanding of the role of artificial intelligence technology in the business world and to help employees approach this technology more positively. It will also assist employers, managers, and policymakers in increasing their awareness of how artificial intelligence applications affect the human factor in the workplace.Keywords

Artificial intelligence anxiety, employees, workplace, organizational impactAbstract

Bu kapsamlı derleme makalesi, iş yerinde çalışanlar üzerindeki yapay zeka kaygısının derinlemesine etkilerini ve bu etkilerin altında yatan psikolojik ve örgütsel dinamikleri incelemek amacıyla yazılmıştır. Yapay zeka, iş dünyasında hızla yayılarak iş süreçlerini dönüştürmektedir. Ancak, bu teknolojinin benimsenmesi ve yayılması sırasında çalışanlar arasında önemli endişeler ortaya çıkmıştır. Makale, yapay zekanın çalışanların iş beklentileri, iş güvenliği ve çalışma tarzları üzerindeki etkilerine geniş bir perspektiften bakacak ve bu etkilerin altında yatan psikolojik faktörleri derinlemesine inceleyecektir. Ayrıca, yapay zeka kaygısının iş verimliliği, iş tatmini ve iş yerindeki ilişkiler üzerindeki etkilerini araştıracaktır. Bununla birlikte, makale, işverenlerin ve yöneticilerin yapay zeka kaygısını hafifletecek ve daha olumlu bir iş ortamı yaratmalarını sağlayacak stratejileri ve politikaları tartışacaktır. Bu bağlamda, eğitim, iletişim ve destek mekanizmaları gibi önlemler incelenecek ve bunların pratikte nasıl başarılı bir şekilde uygulanabileceği üzerinde durulacaktır. Sonuç olarak, bu derleme, iş dünyasında yapay zeka teknolojisinin rolünü daha iyi anlamak ve çalışanların bu teknolojiye daha olumlu bir yaklaşım sergilemelerine yardımcı olmak için değerli bir kaynak olarak hizmet edecektir. Ayrıca, işverenlere, yöneticilere ve politika yapıcılara, yapay zeka uygulamalarının iş yerindeki insan faktörü üzerindeki etkileri konusunda farkındalıklarını artırmalarında yardımcı olacaktır.Keywords

Yapay Zeka Kaygısı, Çalışanlar, İş Yeri, Örgütsel Etki