EXAMINATION OF SEVEN GRADE STUDENTS’; PATTERN GENERALIZATION PROCESSES AND PREFERRED STRATEGIES

7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖRÜNTÜLERİ GENELLEME SÜREÇLERİ VE TERCİH ETTİKLERİ STRATEJİLERİN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF SEVEN GRADE STUDENTS’; PATTERN GENERALIZATION PROCESSES AND PREFERRED STRATEGIES

 
Author : FİLİZ TUBA DİKKARTIN ÖVEZ  , iLAYDA İNCE  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 26
Page : 84-129
DOI Number: :
Cite : FİLİZ TUBA DİKKARTIN ÖVEZ , iLAYDA İNCE, (2024). EXAMINATION OF SEVEN GRADE STUDENTS’; PATTERN GENERALIZATION PROCESSES AND PREFERRED STRATEGIES . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 26, p. 84-129. Doi: 10.35826/ijetsar.728.
    


Summary

Generalization is a very important element of mathematics. It is the basic building block of mathematical thinking, starting from counting to functional thinking. It is important for the development of mathematical thinking that the students understand why and how the task is performed instead of mechanically performing the generalization process. In this study, the generalization processes of patterns and the strategies preferred by seventh-grade middle school students in the process of generalizing patterns were examined. The qualitative research design was taken as a basis for collecting, analyzing, and interpreting the data. The study group consisted of 152 seventh-grade students selected by a simple random sampling method. The Pattern Test developed by the researchers was used as a data collection tool. According to the results of the study, it was observed that most of the students could not make algebraic generalizations and remained at the level of arithmetic generalization or immature induction. Students have been determined to prefer iterative and modelling for finding terms close to the pattern, iterative multiplication with a difference as the most favoured strategy in the middle step, and iterative multiplication with a difference and functional strategies for determining terms far from the pattern. The study showed that the participants were successful in identifying the components of the pattern, one of the steps of pattern generalization process, but the number of students who recognized the common feature. The results showed that students generally used different strategies in solving the same problem and did not stick to a single strategy.Keywords

Pattern generalization process, pattern generalization strategies, seventh-grade middle school students, teaching algebra.Abstract

Bu çalışmada ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin örüntüleri genelleme süreçleri ve örüntüleri genelleme sürecinde tercih ettikleri stratejiler incelenmiştir. Araştırmada verilerin toplanması, çözümlenmesi ve yorumlanmasında nitel araştırma deseni temel alınmıştır. Çalışma grubu basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 152 yedinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Örüntü Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin çoğunun cebirsel genelleme yapamadıkları aritmetik genelleme veya olgunlaşmamış tümevarım düzeyinde kaldıkları görülmüştür. Öğrencilerin örüntünün yakın adımındaki terimleri bulmak için en çok yinelemeli ve modelleme, orta adımda en çok tercih ettikleri stratejinin yinelemeli ve fark ile çarpma, uzak adımını bulmak için en çok fark ile çarpma ve fonksiyonel stratejileri tercih ettikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin genellikle aynı sorunun çözümde farklı stratejiler kullandıkları, tek bir stratejiye bağlı kalmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Örüntü genelleme süreci, örüntü genelleme stratejileri, ortaokul yedinci sınıf öğrencileri, cebir öğretimi.