FOREIGN LANGUAGE EDUCATION WITH COMMUNICATIVE METHOD IN PRESCHOOL

-

FOREIGN LANGUAGE EDUCATION WITH COMMUNICATIVE METHOD IN PRESCHOOL

 
Author : Aygül ŞAHİN TOPTAŞ  , Yaren YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2835-2846
DOI Number: :
Cite : Aygül ŞAHİN TOPTAŞ , Yaren YILMAZ, (2023). FOREIGN LANGUAGE EDUCATION WITH COMMUNICATIVE METHOD IN PRESCHOOL. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2835-2846. Doi: 10.35826/ijetsar.667.
    


Summary

The preschool period covers a critical period when children's language learning abilities are at their highest level. During this period, the foundations of children's language development are laid, so preschool foreign language education is of great importance. This research focused on how different teaching methods affect foreign language learning at an early age. The study aimed to provide preschool 6-year-old students with German vocabulary teaching through communicative approaches. In this context, German vocabulary was taught to two different classes with different communicative activities, such as "painting and singing" and "painting and playing". In order to achieve the research objectives, a quasi-experimental design was used, involving a pre-test and post-test model with two groups that were not entirely equalized in terms of comparison. With the pre-test, the student's knowledge of German was determined, and then research groups were formed. The research was limited to 15 students in each class, and a total of 30 students were taught German vocabulary. A two-dimensional vocabulary test was used to assess different aspects of language development. 69-word cards were prepared to measure expressive aspects, and 5-word groups containing 28 cards in total were used to evaluate receptive aspects. The data shows that game and activity-based foreign language teaching has positive effects on children's language development. These methods can make language learning more effective and enjoyable due to their compatibility with children's natural learning processes. At the same time, learning a foreign language at an early age can increase children's ability to communicate fluently and make connections between different languages.



Keywords

Foreign language education in preschool, communicative method, receptive language, expressive language, game, song.



Abstract

Okul öncesi dönem, çocukların dil öğrenme yeteneklerinin en üst seviyede olduğu kritik bir dönemi kapsar. Bu dönemde, çocukların dil gelişiminin temelleri atılır ve bu nedenle okul öncesi yabancı dil eğitimi büyük bir öneme sahiptir. Bu araştırma farklı öğretim yöntemlerinin erken yaşta yabancı dil öğrenimine nasıl etki ettiğine odaklanmıştır. Araştırma, okul öncesi dönemdeki 6 yaş grubu öğrencilere iletişimsel yöntemlerle Almanca kelime öğretimi sağlamayı amaçlamıştır. Bu kapsamda, iki farklı sınıfa “boyama ve şarkı” ve “boyama ve oyun” gibi farklı iletişimsel etkinliklerle Almanca kelime öğretimi yapılmıştır. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için, yarı deneysel desen kullanılarak karşılaştırmalı eşitlenmemiş iki grupla ön test ve son test modeli uygulanmıştır. Ön test ile öğrencilerin Almanca bilgileri belirlenmiş, daha sonra araştırma grupları oluşturulmuştur. Araştırma her sınıfta 15 öğrenciye sınırlı tutularak toplam 30 öğrenciye Almanca kelime öğretimi gerçekleştirilmiştir. Dil gelişiminin farklı yönlerini değerlendirmek amacıyla iki boyutlu bir kelime testi kullanılmıştır. İfade edici yönleri ölçmek için 69 kelime kartı hazırlanmış, alıcı yönleri değerlendirmek için ise toplamda 28 kart içeren 5'erli kelime grupları kullanılmıştır. Elde edilen veriler oyun ve etkinlik tabanlı yabancı dil öğretiminin, çocukların dil gelişimi üzerinde olumlu etkiler yarattığını göstermektedir. Bu yöntemler, çocukların doğal öğrenme süreçlerine uygunluğu nedeniyle dil öğrenimini daha etkili ve keyifli hale getirebilir. Aynı zamanda, erken yaşta yabancı dil öğrenimi, çocukların akıcı bir şekilde iletişim kurma ve farklı diller arasında bağlantı kurma yeteneklerini artırabilir.



Keywords

Okul öncesi yabancı dil eğitimi, iletişimsel yöntem, alıcı dil, ifade edici dil, oyun, şarkı.