METAPHORICAL PERCEPTIONS OF COACHES REGARDING THEIR ATHLETES

ANTRENÖRLERİN SPORCULARI HAKKINDAKİ METAFORİK ALGILARI

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF COACHES REGARDING THEIR ATHLETES

 
Author : İlknur Yazıcılar Özçelik  , ZEYNEP ONAG, NİLGÜN VURGUN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1754-1766
DOI Number: :
Cite : İlknur Yazıcılar Özçelik , ZEYNEP ONAG, NİLGÜN VURGUN, (2023). METAPHORICAL PERCEPTIONS OF COACHES REGARDING THEIR ATHLETES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1754-1766. Doi: 10.35826/ijetsar.633.
    


Summary

The aim of this research is to reveal the metaphorical perceptions of handball coaches regarding the concept of athletes. The study group consists of a total of 186 handball coaches, 140 males and 46 females (Age: 38.37 ± 10.61), voluntarily participating in the research. Coaches who agreed to participate in the study were asked to complete the sentence "An athlete is like... because..." in order to uncover the metaphors they associate with the concept of "athlete." In the findings of the study, the metaphorical perceptions developed by handball coaches regarding the concept of "athlete" were categorized under 5 categories, namely "Athlete as a Valuable Being," "Athlete as a Moldable Material," "Athlete as a Reflective Being," "Athlete as a Mysterious and Complex Individual Requiring Effort to Understand," and "Athlete as a Passive Recipient."The results of the research indicate that handball coaches perceive their athletes as valuable beings and often liken them to their own children. In this process, effective communication and cooperation between athletes and coaches are of great importance. However, not all coach-athlete relationships may progress smoothly. There can be ego clashes and conflicts between coaches and athletes, especially when athletes reach a certain level of expertise. Some athletes may choose to disregard coach's guidance and act based on their own beliefs, leading to conflicts and even failure. Increasing the number of studies in this area is recommended, where the views of both coaches and athletes are included in the same study, and both quantitative and mixed-methods approaches are employed by researchers. Moreover, in order to mitigate conflicts, joint training seminars can be organized for coaches and athletes to attend together, enabling both groups to develop empathy and better mutual understanding.Keywords

Coach, Metaphor, AthleteAbstract

Bu araştırmanın amacı, hentbol antrenörlerinin sporcu kavramına ilişkin metaforik algılarını ortaya koyabilmektir. Araştırmanın çalışma grubu, 46 kadın 140 erkek olmak üzere toplam 186 (Yaşort: 38,37±10,61), hentbol antrenöründen oluşmaktadır. Araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden antrenörlere, “sporcu” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amacıyla antrenörlerin “Sporcu………… gibidir, çünkü………..” cümlesinin tamamlamaları istenmiştir. Çalışmanın bulgularında, hentbol antrenörlerinin, “sporcu” kavramına ilişkin geliştirmiş oldukları 67 metafor 5 kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler, Değerli Bir Varlık Olarak Sporcu, Şekillendirilebilen Bir Hammadde Olarak Sporcu, Yansıtıcı Olarak Sporcu, Gizemli ve Anlamak İçin Çaba Gerektiren Bir Birey Olarak Sporcu ve Pasif Bir Alıcı Olarak Sporcudur. Araştırmanın sonucunda, hentbol antrenörlerinin sporcularını evlat gibi gördükleri ve değerli bir varlık olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Bu süreçte sporcu ve antrenörün iletişiminin sağlıklı olması ve uyum içinde hareket edilmesi oldukça önemli bir husustur. Öte yandan her antrenör ve sporcu iletişimi sağlıklı ilerlemeyebilir. Antrenör ve sporcu arasında ilerleyen süreçte bir ego savaşı yaşanabilir. Özellikle belli bir seviyeye gelen sporcular antrenörlerin yönlendirmelerini dikkate almayarak kendi bildikleri doğrultuda hareket edebilirler. Nitekim bu durum çatışmaya yol açmakla birlikte aynı zamanda başarısızlığı da beraberinde getirebilir. Özellikle bu konu ve kapsamda yapılan çalışmaların arttırılması hem antrenörlerin hem sporcuların aynı çalışmada görüşlerinin alınması, araştırmacılar tarafından nicel veya karma çalışmaların yürütülmesi önerilebilir. Ayrıca yaşanılan çatışmaların ortadan kaldırılması amacıyla; antrenör ve sporcuların birlikte katılabileceği, her iki grubun empati yapabileceği eğitim seminerleri verilebilir.Keywords

Antrenör, metafor, sporcu