MOBILE SPORTS EXERCISE APPLICATIONS IN THE CONTEXT OF PERSUASION TECHNOLOGIES

İKNA TEKNOLOJİLERİ BAĞLAMINDA MOBİL SPOR EGZERSİZ UYGULAMALARI

MOBILE SPORTS EXERCISE APPLICATIONS IN THE CONTEXT OF PERSUASION TECHNOLOGIES

 
Author : Volkan Aydoğdu    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1355-1367
DOI Number: :
Cite : Volkan Aydoğdu , (2023). MOBILE SPORTS EXERCISE APPLICATIONS IN THE CONTEXT OF PERSUASION TECHNOLOGIES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1355-1367. Doi: 10.35826/ijetsar.604.
    


Summary

With people's growing desire for sports and the distance to gyms, the adoption of mobile sports exercise apps has expanded dramatically, particularly after the pandemic phase began. As a result of this development, the total number of downloads of mobile sports exercise applications reached 786 million in 2022, with 1.2 billion expected by the end of 2025. The primary goal of utilizing mobile sports workout apps is to improve and track their performance. The purpose of this research is to uncover and examine the persuasive methods of mobile sports activities that millions of consumers download to their smart devices. A case study was undertaken to expose the persuasive tactics, and the Nike Training Club, Freeletics, and Adidas Training by Runtastic programs were chosen using the purposive sample approach, Esgin's; Cialdini's six persuasion principles were examined by applying them to the Behavioral Coding Model Table, which he categorised using Fogg's behavioral model. As a consequence, when investigated in the context of persuasive technology, all six different persuasion principles were observed to be applied. Based on the number of active users, it was determined that Freeletics is the most effective program for using persuasive codes.Keywords

Persuasion Technologies, Mobile Application, Sports and ExerciseAbstract

Özellikle pandemi sürecinden başlayarak insanların spora daha çok ihtiyaç duyması ve spor salonlarına olan mesafeli duruşla birlikte mobil spor egzersiz uygulamalarının kullanım oranı ciddi oranda artış göstermiştir. Bu artış sonucunda mobil spor egzersiz uygulamalarının 2022 yılında toplam indirilme sayısı 786 milyona ulaşmış ve bu sayının 2025 yılı sonunda 1.2 milyara ulaşması ön görülmektedir. Kullanıcılar mobil spor egzersiz uygulamaların kullanmada ki temel amaç performanslarını arttırmak ve takip etmektir. Bu çalışmanın amacı milyonlarca kullanıcının akıllı cihazlarına indirdiği mobil spor egzersiz uygulamalarının ikna stratejilerini ortaya çıkarıp analiz etmektir. İkna stratejilerini ortaya çıkarmak için durum incelemesi yapılmış, amaçlı örneklem metoduyla seçilen Nike Training Clup, Freeletics, Adidas Training by Runtastic uygulamalarını, Esgin’in; Cialdini’nin 6 ikna prensibini Fogg’un davranışsal modeline uygun sınıflandırdığı Davranış Kodlama Modeli Tablosu’na uyarlanarak incelenmiştir. Sonuç olarak ikna teknolojileri bağlamında incelendiğinde 6 farklı ikna prensibinden tümünün kullanıldığı görülmüştür. Aktif kullanıcı sayısına da bakıldığında ikna kodlarını en başarılı şekilde kullanan uygulama Freeletics olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

İkna Teknolojileri, Mobil Uygulama, Spor ve Egzersiz