INVESTIGATION OF MUSIC USED IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS IN TERMS OF STRUCTURAL FEATURES

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN MÜZİKLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF MUSIC USED IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS IN TERMS OF STRUCTURAL FEATURES

 
Author : Betül KARAGÖZ DURSUN    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 21
Page : 626-659
DOI Number: :
Cite : Betül KARAGÖZ DURSUN , (2023). INVESTIGATION OF MUSIC USED IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS IN TERMS OF STRUCTURAL FEATURES . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 21, p. 626-659. Doi: 10.35826/ijetsar.564.
    


Summary

The aim of this research is to examine the music used in teaching Turkish to foreigners in terms of their structural features. The case study design, which is one of the qualitative research designs, was used within the scope of the research. In the study, the works in the 6 books that make up the Yedi Iklim Turkish Teaching Set used in teaching Turkish to foreigners were analyzed. Your works; The features such as decision sound, tonal / maqam structures, pitch intervals, measure figures, which unit and section it is in, and which skills it contributes to gain were examined. As a result of the analysis; It has been observed that there are a total of 8 works in Yedi Iklim Turkish Teaching Sets. It is seen that there are 3 works at A1 level, 2 at A2 level, 2 at B1 level and 1 at C1 level; It was observed that there were no works at the B2 and C2 level. In the works, simple 2/4 and 4/4 rhythms are used; It has been seen that one work has a tonal structure and the other works have a modal scale feature. The works are in Hicaz, Hüseyni, Buselik, Kürdi, Nihavend Maqam Series; It has been determined that there is 1 work in F Major tone. It has been observed that the duration of the work varies between approximately 1-6 minutes. In addition, it has been seen that the works that are handled on a unit basis are generally included in the units that contribute to the development of listening, speaking, writing and matching skills. One of the remarkable points is that the works in the books are chosen from popular works that do not lose their currency. Another striking point is; As the level of the book increases, the number of works decreases. The works are mostly concentrated at the basic and intermediate levels. In the light of the findings, it can be said that the works in the Turkish Teaching Sets are insufficient in number and do not show a regular distribution. In addition, it was seen that the works in the books were tried to be associated with the subjects. However, it is thought that it will be better and more effective for the field experts to make a more detailed study and include important works reflecting the Turkish culture while choosing the work. It has been suggested that since it will contribute to the promotion of Turkish culture, lyrics-music and vocalization elements should also be taken into account, and that all other Turkish Teaching sets can be examined in detail in terms of musical characteristics and contribute to the field.Keywords

Music, teaching Turkish, teaching Turkish to foreignersAbstract

Bu araştırmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan müziklerin yapısal özellikleri açısından incelenmesidir. Araştırma kapsamında nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan Yedi İklim Türkçe Öğretim Setini oluşturan 6 kitapta yer alan eserler analiz edilmiştir. Eserlerin; karar sesi, tonal / makamsal yapısı, usul bilgisi, ses aralığı, süresi, hangi ünitede ve bölümde yer aldığı, hangi becerilerin kazanılmasına katkıda bulunduğu gibi özellikleri incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda; Yedi İklim Türkçe Öğretim setlerinde toplam 8 adet eserin yer aldığı görülmüştür. A1 düzeyinde 3, A2 düzeyinde 2, B1 düzeyinde 2 ve C1 düzeyinde 1 eserin yer aldığı görülürken; B2 ve C2 düzeyinde hiçbir eserin yer almadığı görülmüştür. Eserlerde 2/4’lük ve 4/4’lük basit usullerin kullanıldığı; bir eserin tonal yapıda, diğer eserlerin ise makamsal dizi özelliği taşıdığı görülmüştür. Eserlerin Hicaz, Hüseyni, Buselik, Kürdi, Nihavend Makam Dizilerinde olduğu; Fa Majör tonda 1 eserin yer aldığı tespit edilmiştir. Eser sürelerinin ise yaklaşık 1-6 dakika arasında değiştiği görülmüştür. Ayrıca ünite bazında da ele alınan eserlerin genel olarak dinleme, söyleme, yazma, eşleştirme becerilerinin gelişmesine katkı sunan ünitelerde yer aldığı görülmüştür. Kitaplarda yer alan eserlerin güncelliğini kaybetmeyen popüler eserlerden seçilmesi dikkat çeken noktalardan biridir. Bir diğer dikkat çeken nokta ise; kitap seviyesi yükseldikçe eser sayısının azalmasıdır. Eserler daha çok temel ve orta seviyede yoğunlaşmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, Türkçe Öğretim Setlerinde yer alan eserlerin sayıca yetersiz olduğu ve düzenli bir dağılım göstermediği söylenebilir. Ayrıca kitaplarda yer alan eserlerin konularla ilişkilendirilmeye çalışıldığı görülmüştür. Ancak eser seçimi yapılırken alan uzmanlarının daha ayrıntılı bir çalışma yaparak Türk kültürünü yansıtan önemli çalışmalara yer vermelerinin ülkemizin tanıtımı açısından daha iyi ve etkili olacağı düşünülmektedir. Özellikle Türk kültürünün tanıtımına katkıda bulunacağı için, söz-müzik ve seslendirme ögelerinin de dikkate alınması gerektiği, ayrıca diğer tüm Türkçe Öğretim setlerinin de müziksel özellikler açısından ayrıntılı bir şekilde incelenerek alana katkı sunması sağlanabilir önerisi getirilmiştir.Keywords

Müzik, Türkçe öğretimi, yabancılara Türkçe öğretimi.