AN OVERVIEW OF DIGITAL GAMES FROM ATHLETES-STUDENTS' PERSPECTIVE

DİJİTAL OYUNLARA SPORCU-ÖĞRENCİ GÖZÜ İLE BİR BAKIŞ

AN OVERVIEW OF DIGITAL GAMES FROM ATHLETES-STUDENTS' PERSPECTIVE

 
Author : Yeşim Karaç Öcal  , Ebru Araç ILGAR  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 1747-1778
DOI Number: :
Cite : Yeşim Karaç Öcal , Ebru Araç ILGAR, (2022). AN OVERVIEW OF DIGITAL GAMES FROM ATHLETES-STUDENTS' PERSPECTIVE. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 19, p. 1747-1778. Doi: 10.35826/ijetsar.505.
    


Summary

The purpose of this study was to examine student athletes' perceptions of digital games and their experiences in the virtual world. The study used a basic qualitative research design to investigate in depth what types of digital games the participants play, how they feel while playing, and their families' perspectives on digital games, how digital games affect their education and sports lives, and what benefits there are to playing digital games. The research data were gathered through semi-structured interviews with 14 sportsmen students chosen using the criteria sample approach. The collected data were coded, categorized, and analyzed using content analysis. According to the participants' perspectives, digital games have a detrimental impact on family communication, have poor physical and psychological repercussions, and contribute to cognitive growth. It can be said that by directing and encouraging students to participate in social activities, supporting sports activities, and strengthening the parent-child relationship through family activities, their ties to digital games will weaken, while children who cannot receive support in the family, are not interested in them, and whose participation in social activities is limited, will strengthen their digital play bond even more.Keywords

Digital game, athlete student, qualitative research pattern.Abstract

Bu araştırma sporcu öğrencilerin, dijital oyunlara ilişkin görüşlerini analiz etmek ve sanal dünyaya ilişkin deneyimlerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Araştırma, hangi tür dijital oyun oynadıklarına, oyun oynarken ne hissettiklerine, ailelerinin düşüncelerine, eğitim ve spor hayatlarını ne derece de etkilediğini ve dijital oyun oynamanın ne gibi faydası olduğunu yönelik derinlemesine inceleyebilmek adına temel nitel araştırma deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri, ölçüt örneklem yöntemiyle seçilen 14 sporcu öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler kodlanarak temalara ayrılmış ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada katılımcıların dijital oyun ile birlikte, aile içi iletişimin etkilendiği, fiziksel ve psikolojik yönden olumsuz etkilerinin olduğu, bilişsel gelişim yönünden katkıları olduğu görülmüştür. Çocuğun sosyal etkinliklere yönlendirilip teşvik edilmesi, spor faaliyetlerinin desteklenmesi, aile toplantıları, ailece yapılan etkinlikler ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendirdiğinden çocukların dijital oyunlarla olan bağlarını azalacağı ve aile içerisinde destek göremeyen, kendisine ilgi gösterilmeyen, sosyal etkinliklere katılımı kısıtlanan çocukların ise daha fazla dijital oyun bağımlısı olduğu söylenebilir.Keywords

Dijital oyun, sporcu öğrenci, nitel.