Abstract


NÖROLOJİ VE NÖROBİLİM EĞİTİMİNDE OYUNLAŞTIRMANIN GELİŞTİRİLMESİ: UYGULAMALARIN İNCELENMESİ, KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE FIRSATLARIN BELİRLENMESİ

NÖROLOJİ VE NÖROBİLİM EĞİTİMİNDE OYUNLAŞTIRMANIN GELİŞTİRİLMESİ: UYGULAMALARIN İNCELENMESİ, KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE FIRSATLARIN BELİRLENMESİ ÖZ Eğitimde oyunların rolü, süregelen bir dönüşüm süreci içerisindedir. Oyun temelli öğrenme ile teknolojinin entegrasyonu, günümüzde artan bir yaygınlık kazanmış ve oyun tabanlı öğrenme tekniklerinin kullanımını teşvik eden akademik literatüre önemli katkılarda bulunmuştur. Fakat, bu yöntemlerin tıp eğitimi alanında uygulanması oldukça yenidir. Bu makalede, oyun tabanlı öğrenmenin lisans ve lisansüstü tıp eğitimi kapsamında, özellikle nöroloji eğitimi bağlamında sunduğu destekleyici kanıtlar kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Ayrıca, nörolojik müfredat uygulamalarında karşılaşılan zorluklar ve ortaya çıkan fırsatlar detaylı bir şekilde tartışılmakta, klinik ortamlarda bu eğitim yaklaşımlarının potansiyel uygulamaları incelenmektedir. Oyun tabanlı öğrenmenin, nöroloji ve nörobilim disiplinleri için barındırdığı potansiyel, bu alanlarda stratejik bir değerlendirme ve uygulama için önemli bir fırsat olarak görülmektedir.Keywords

Nörolojik eğitim, nöroloji eğitimi, nörobilim eğitimi, oyunlaştırma, oyun tabanlı eğitim

References