Abstract


MATEMATİK GÜÇLÜĞÜ OLAN VE RİSK ALTINDAKİ ÖĞRENCİLERİ DESTEKLEMEK: KANIT TEMELLİ MATEMATİK MÜDAHALESİ

Matematik, günlük yaşam ve akademik başarı için olduğu kadar gelecekteki iş olanakları açısından da kritik bir öneme sahiptir. Matematik becerilerine sahip olan bireyler, genellikle analitik düşünme, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme eğilimindedirler. Ne yazık ki ulusal ve uluslararası değerlendirmeler Türkiye’deki öğrencilerin pek çoğunun matematikte başarısız olduğunu göstermektedir. Matematik eğitiminin kalitesi ve öğretimin etkili bir şekilde sunulması, bireylerin akademik ve mesleki başarıları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Mevcut koşullar altında eğitimciler, öğrencilerin matematikte başarılı olabilmesi için hangi öğretim uygulamalarının etkili olduğunu bilmeye öğrencilerinin matematik başarıları göz önüne alındığında her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Matematiği öğrenmekte zorlanan ve matematik becerilerini geliştirmek üzere desteklenmeye ihtiyacı olan öğrenciler için en etkili uygulamaları belirlemeye yönelik çabaların güncel odağı kanıt temelli uygulamalardır. Kanıt temelli uygulamalar, bilhassa akademik başarısızlık riski taşıyan öğrenciler için deneysel ortamlarda anlamlı ve değişimleri ortaya koysa da gerçek öğretim ortamlarında uygulamaya konmadıkça öğrencilerin performansına bu etkilerin yansıması mümkün değildir. Öğretmenlerin kanıt temelli uygulamalar konusunda bilgi sahibi olması ise bu uygulamaların gerçek öğretim ortamlarındaki kullanımının yaygınlaşması için önkoşuldur. Bu nedenle bu makale, matematik öğrenme güçlüğü olan ve risk altındaki öğrenciler için kanıt temelli uygulama olarak tanımlanan öğretim uygulamalarını tanıtmak amacıyla kaleme alınmıştır. Bu makalenin söz konusu uygulamaların öğretmenler tarafından benimsenme ve aslına uygun şeklide kullanılma olasılığını artırarak matematiği öğrenmekte güçlük çeken ilk ve orta okul öğrencilerine yönelik destek öğretim uygulamalarına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.Keywords

Kanıt temelli uygulamalar, matematik öğrenme güçlüğü, kanıt temelli müdahale

References