Abstract


7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖRÜNTÜLERİ GENELLEME SÜREÇLERİ VE TERCİH ETTİKLERİ STRATEJİLERİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin örüntüleri genelleme süreçleri ve örüntüleri genelleme sürecinde tercih ettikleri stratejiler incelenmiştir. Araştırmada verilerin toplanması, çözümlenmesi ve yorumlanmasında nitel araştırma deseni temel alınmıştır. Çalışma grubu basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 152 yedinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Örüntü Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin çoğunun cebirsel genelleme yapamadıkları aritmetik genelleme veya olgunlaşmamış tümevarım düzeyinde kaldıkları görülmüştür. Öğrencilerin örüntünün yakın adımındaki terimleri bulmak için en çok yinelemeli ve modelleme, orta adımda en çok tercih ettikleri stratejinin yinelemeli ve fark ile çarpma, uzak adımını bulmak için en çok fark ile çarpma ve fonksiyonel stratejileri tercih ettikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin genellikle aynı sorunun çözümde farklı stratejiler kullandıkları, tek bir stratejiye bağlı kalmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Örüntü genelleme süreci, örüntü genelleme stratejileri, ortaokul yedinci sınıf öğrencileri, cebir öğretimi.

References