Abstract


DERS SÜRELERİNİN ÖĞRENMEYE VE ÖĞRENCİNİN BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ülkelerin eğitim sistemleri ders süreleri açısından karşılaştırmalı yaklaşımla incelediğinde çok farklı uygulamalar olduğunu tespit edebiliyoruz. Türkiye’de bu süre tek oturumda 40 dakika olarak belirlenmiştir. 40 dakikalık sürecin ardından yaklaşık 10 dakika teneffüse çıkılmaktadır. Gelişmiş ülkelerin eğitim sistemleri, ders süreleri açısından incelendiğinde çoğunlukla 45+45 dakika biçiminde ve tek oturumda 1,5 saat blok şeklinde olduğu görülmektedir. Öğrenciler, günlük 6-8 saatlik programları içinde 2-3 defa teneffüs ya da öğle arasına çıkmaktadırlar. Ders sürelerinin öğrenmeye, öğrencinin başarısına etkilerinin belirlenmesine yönelik bu çalışmada, ortaokul düzeyindeki öğrencilerin programları esas alınmıştır. Bu doğrultuda gelişmiş ülkelerin ders bazında ve günlük bazda toplam ders saati açısından harcanan zaman ile orta ve geri düzeyde kalan ülkelerin zaman yönetimi bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Nitel araştırmaya bağlı olarak durum saptaması deseninde yapılan bu çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. İçerik analizi tekniğiyle çözümlenen veriler farklı düzeydeki ülkelerin ders işleyiş zamanları arasında kimi yönlerden örtüşmediği saptanmıştır.Keywords

Ders Süresi, Derse Odaklanma, Derste Zaman Yönetimi, PISA

References