Abstract


ELİT KISA KULVAR SÜRAT PATENİ SPORCULARININ DİZ KONSANTRİK VE EKSANTRİK KUVVETİ İLE MÜSABAKA PERFORMANSI İLİŞKİSİ

Araştırmanın amacı, elit kısa kulvar sürat pateni sporcularında diz fleksör ve ekstansör kaslarının konsantrik ve eksantrik kuvvetleri ile müsabaka performansı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmaya 18-22 yaş aralığında yer alan dokuz elit erkek sürat pateni sporcusu dahil edilmiştir. Sporcuların müsabaka performanslarını belirlemek için, 500 m, 1000 m ve 1500 m dereceleri alınmıştır. Laboratuvar testlerinin ilk gününde sporculardan boy ve vücut ağırlığı ölçümleri alınmıştır. Sporcuların konsantrik ve eksantrik kas kuvvetlerini belirlemek amacıyla ISOMED 2000 izokinetik kuvvet cihazı kullanılmıştır. İzokinetik kuvvet ölçümleri 60o/sn hızda 8 tekrar konstantrik/konsantrik ve eksantrik/eksantrik modlarda gerçekleştirilmiştir. Ölçümler diz ekleminde fleksiyon/ekstansiyon hareketinde gerçekleştirilmiştir. İzokinetik ölçümler iki ayrı günde, mesafe dereceleri üç ayrı günde alınmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS v25 istatistik program kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için Pearson Korelasyon analizi yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, diz fleksör ve ekstansör kaslarının konsantrik ve ekstantrik kuvvetleri ile 500 m mesafe performansı arasında istatistiksel olarak orta düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Ancak 1000 m ve 1500 m mesafe performansları ile anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.Keywords

Alt Ekstremite, İzokinetik, Kas Kasılması, Sporcu

References