Abstract


SPORUN ÖĞRENCİLERİN ATILGANLIK DÜZEYİNE OLAN ETKİSİNİN META-ANALİZLE İRDELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, spor yapan ve yapmayan öğrencilerin atılganlık düzeylerini incelemektir. Türkiye’de 2000-2023 yılları arasında bu konuyla ilgili yapılan lisansüstü tezler ile makaleleri tarayarak elde edilen veriler, meta-analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu çalışmaya dâhil edilen bireysel çalışmaları belirlemek için belirli ölçütler kullanılmıştır. Bu doğrultuda, çalışma internet ve üniversite kütüphanelerinde tam metin olarak erişilebilen, lisansüstü tezler ve bilimsel makaleler biçiminde sunulan, spor yapan ve yapmayan deney gruplarını içeren, yeterli istatistiksel verilere sahip olan, tarama veya deneysel modellerle gerçekleştirilen bireysel çalışmaları içermektedir. Meta-analiz çalışmasına dâhil edilen 21 bireysel çalışmanın verileri bir araya getirilerek analiz edilmiştir. Toplam örneklem sayısı 8.223 kişiyi kapsamaktadır. Analizler, etki büyüklüğü analizi, yayın yanlılığı testleri, heterojenlik vb. gibi gerekli yöntemler kullanılarak Jamovi yazılımının MAJOR – Meta Analysis eklentisi ile gerçekleştirilmiştir. Heterojenlik testine göre analizin rastgele etkiler modeli altında yapılması gerekliliği belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre, spor yapan öğrencilerin atılganlık düzeyleri lehine sabit etkiler (d= 0.179, 95% GA= 0.13-0.22) ve rastgele etkiler (d= 0.317, 95% GA= 0.09-0.54) modellerinde farklı iki etki büyüklüğü hesaplanmıştır. Etki büyüklüğü sınıflamasına göre, atılganlık düzeyleri açısından spor yapanların lehine küçük düzeyde bir etki büyüklüğü olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, spor yapan ve yapmayan öğrenciler arasında atılganlık düzeyleri açısından belirgin bir farklılık olduğu söylenebilir.Keywords

Spor, öğrenci, atılganlık, meta-analiz.

References