Abstract


FARKLI DİYET PROGRAMLARI İLE PLANLANAN MİNİ TRAMPOLİN ANTRENMANLARININ SEÇİLMİŞ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı; kısa süreli uygulanan yüksek karbonhidratlı ve yüksek proteinli diyet programlarının, mini trampolin antrenmanlarıyla katılımcıların sürat, dayanıklılık performanslarına ve vücut kompozisyonuna etkisini araştırmaktır. Araştırmanın etik kurul onayı İstanbul Gelişim Üniversitesi Etik Kurulunun 18.08.2022 tarih 2022-13 sayılı toplantısında 23-01-36 nolu kararla uygun görülmüştür. Katılımcılar, İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden mini trampolin antrenmanı yapan 15 erkek birey gönüllü olmuştur. Katılımcılar yüksek karbonhidratlı diyet grubu (n:5), yüksek proteinli diyet grubu (n:5) ve kontrol grubu (n:5) olarak üç gruba ayrılmıştır. Ön test olarak katılımcıların vücut kompozisyonu ölçümleri ve motorik yetilerden dayanıklılık (30-15IFT) ve 20 metre sürat testleri yapılmıştır. Yüksek karbonhidratlı diyet grubuna %70 karbonhidrat, %10 protein ve %20 yağ oranlarında, yüksek proteinli diyet grubuna %30 karbonhidrat, %35 protein ve %35 yağ oranlarında kişiye özel diyet programları oluşturulmuştur. Haftanın iki günü düzenli olarak mini trampolin antrenmanı yapılarak, son test öncesi 2 gün diyet programlarını yapmaları istenmiştir. Verilerin analizinde SPSS 17 paket programı kullanılmıştır. Vücut kompozisyonu ve motorik yetilere yönelik testler ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, mini trampolin antrenmanıyla birlikte uygulanan yüksek karbonhidratlı diyet programlaması, vücut kompozisyonu parametrelerinde düşüş sağlamış, ancak bu fark anlamlı bulunmamıştır. Yüksek proteinli diyet uygulamasında ise, 30-15IFT dayanıklılık testinden elde edilen VO2max ve 20 metre sürat koşu testi değerlerinde yükseliş görülmesine rağmen anlamlı fark tespit edilememiştir.Keywords

Karbonhidrat, protein, trampolin cimnastik, 30-15IFT, sürat

References