Abstract


SON 20 YILDA FİZİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

Fizik, ortaokul öğrencilerinin bilimsel okuryazarlığı ve STEM ile ilgili disiplinlere gelecekteki katılımları için çok önemli bir konudur. Fizik öğretmek ve öğrencilere temel bilgi ve becerileri kazandırmak için gereklidir. Fizik eğitimi araştırması (PER), öğrencilerin fiziği nasıl öğrendiklerini anlamayı ve fizik öğretimini geliştirmeyi amaçlamaktadır. PER, fizik, eğitim, felsefe, bilim tarihi ve bilişsel psikolojiden bakış açılarını birleştiren çok disiplinli bir alandır. Türkiye'de PER, öğrencilerin ileri düzey fizik kavramlarını nasıl öğrendiklerini inceleyen son araştırmalarla fizik eğitiminin birçok yönüne odaklanmaktadır. Bibliyometrik analiz, belirli bir bilimsel alandaki kalıpları incelemek için nicel ve matematiksel verileri kullanan bir araştırma metodolojisidir. Araştırma boşluklarını belirlemeye ve gelecekteki araştırmalar için açık alanları vurgulamaya yardımcı olur. Bibliyometrik analiz, alandaki yayınları analiz etmek, araştırma boşluklarını belirlemek ve gelecekteki araştırma alanlarını vurgulamak için kullanılmıştır. Bu çalışma, son yirmi yılda Web of Science veritabanında yayınlanan makalelerin konularını bibliyometrik verileri analiz ederek incelemeyi amaçlamıştır. Çalışma, 2020'yi dünya çapında son 20 yıl içerisinde en fazla fizik eğitimi yayınının olduğu yıl olarak ortaya çıkarmıştır. Türkiye’deki araştırmacılar ise en çok 2012 ve 2014'te önemli katkılar sağlamıştır. Ancak, Vygotskici bakış açısı, fizik kimliği ve bilimin doğası (NOS) konuları açısından Türkiye kaynaklı çalışmalar Dünya’ya göre daha azdır. Ayrıca eşitlik, cinsiyet eşitsizliği ve kimlik gibi önemli konuların Türkiye araştırmalarında fazla ilgi görmediği tespit edilmiştir. Ancak Türkiye'nin araştırma topluluğu verimlilik açısından Amerikalı araştırmacılardan sonra ikinci sıradadır ve bu da Türkiye’de etkili bir fizik eğitimi araştırmacıları topluluğuna işaret etmektedir. Türkiye’deki fizik eğitimi çalışmalarında özellikle eşitlik odağının olmaması, yetersiz laboratuvar olanakları ve kalabalık sınıflar gibi yapısal sorunlardan kaynaklanıyor olabilir. Araştırmacılar, tüm öğrenciler için eşitlikçi fizik eğitimi sağlamak için eşitlik konularına odaklanmalı ve sistemik sorunları ele almalıdır. Farklı ülkelerden araştırmacılar arasındaki uluslararası işbirliği, alandaki bakış açılarını geliştirmek ve yenilikçi yaklaşımları teşvik etmek için tavsiye edilebilir.Keywords

Fizik eğitimi, bibliyometrik analiz, vosviewer

References