EXAMINING THE EFFECT OF SPORTS ON STUDENTS' ASSERTIVENESS LEVEL WITH META-ANALYSIS

SPORUN ÖĞRENCİLERİN ATILGANLIK DÜZEYİNE OLAN ETKİSİNİN META-ANALİZLE İRDELENMESİ

EXAMINING THE EFFECT OF SPORTS ON STUDENTS' ASSERTIVENESS LEVEL WITH META-ANALYSIS

 
Author : Hulusi BÖKE  , Yalın AYGÜN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2914-2935
DOI Number: :
Cite : Hulusi BÖKE , Yalın AYGÜN, (2023). EXAMINING THE EFFECT OF SPORTS ON STUDENTS' ASSERTIVENESS LEVEL WITH META-ANALYSIS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2914-2935. Doi: 10.35826/ijetsar.671.
    


Summary

The aim of this study is to examine the assertiveness levels of students who engage in sports and those who do not. Data obtained by scanning postgraduate theses and articles on this subject in Turkey between 2000 and 2023 were analyzed using the meta-analysis method. Specific criteria were used to identify the individual studies included in this research. Accordingly, the study includes individual studies that are available in full text on the internet and university libraries, presented in the form of postgraduate theses and scientific articles, involving experimental groups of students who engage in sports and those who do not, and possessing sufficient statistical data obtained through survey or experimental models. The data from 21 individual studies included in the meta-analysis were aggregated and analyzed. The total sample size comprises 8,223 individuals. Analyses were conducted using the MAJOR - Meta Analysis plugin of the Jamovi software, employing necessary methods such as effect size analysis, publication bias tests, and heterogeneity assessments. Based on the heterogeneity test, it was determined that the analysis should be conducted under the random effects model. According to the research findings, two different effect sizes were calculated in favor of students engaged in sports in both fixed effects (d= 0.179, 95% CI= 0.13-0.22) and random effects (d= 0.317, 95% CI= 0.09-0.54) models. According to the effect size classification, it was observed that there is a small effect size in favor of those engaged in sports in terms of assertiveness levels. Therefore, it can be stated that there is a significant difference in assertiveness levels between students who engage in sports and those who do not.Keywords

Sports, student, assertiveness, meta-analysis.Abstract

Bu çalışmanın amacı, spor yapan ve yapmayan öğrencilerin atılganlık düzeylerini incelemektir. Türkiye’de 2000-2023 yılları arasında bu konuyla ilgili yapılan lisansüstü tezler ile makaleleri tarayarak elde edilen veriler, meta-analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu çalışmaya dâhil edilen bireysel çalışmaları belirlemek için belirli ölçütler kullanılmıştır. Bu doğrultuda, çalışma internet ve üniversite kütüphanelerinde tam metin olarak erişilebilen, lisansüstü tezler ve bilimsel makaleler biçiminde sunulan, spor yapan ve yapmayan deney gruplarını içeren, yeterli istatistiksel verilere sahip olan, tarama veya deneysel modellerle gerçekleştirilen bireysel çalışmaları içermektedir. Meta-analiz çalışmasına dâhil edilen 21 bireysel çalışmanın verileri bir araya getirilerek analiz edilmiştir. Toplam örneklem sayısı 8.223 kişiyi kapsamaktadır. Analizler, etki büyüklüğü analizi, yayın yanlılığı testleri, heterojenlik vb. gibi gerekli yöntemler kullanılarak Jamovi yazılımının MAJOR – Meta Analysis eklentisi ile gerçekleştirilmiştir. Heterojenlik testine göre analizin rastgele etkiler modeli altında yapılması gerekliliği belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre, spor yapan öğrencilerin atılganlık düzeyleri lehine sabit etkiler (d= 0.179, 95% GA= 0.13-0.22) ve rastgele etkiler (d= 0.317, 95% GA= 0.09-0.54) modellerinde farklı iki etki büyüklüğü hesaplanmıştır. Etki büyüklüğü sınıflamasına göre, atılganlık düzeyleri açısından spor yapanların lehine küçük düzeyde bir etki büyüklüğü olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, spor yapan ve yapmayan öğrenciler arasında atılganlık düzeyleri açısından belirgin bir farklılık olduğu söylenebilir.Keywords

Spor, öğrenci, atılganlık, meta-analiz.