Abstract


2036 YAZ OLİMPİYATLARI ADAYI İSTANBUL: İSTANBUL’UN OLİMPİYAT TARİHİ İSTANBUL VE SPOR POLİTİKALARI

Bu makalede 2036 Yaz Olimpiyat aday olacağını açıklayan İstanbul şehrinin, geçmişten günümüze adaylıklarını, spor politikalarını, artı ve eksi yönleri değerlendirilmiştir. Olimpiyat Oyunları, ev sahibi kentin yerel halkı ve özellikle gençleri için Olimpik hareketi yaymak adına eğitim programları düzenlemekte ve bu sayede spor bilinci oluşturulmakta ve halk bilgilendirilerek spora teşvik edilmektedir. Son yıllarda Türkiye’nin yaptığı önemli spor organizasyonları işgücünün deneyim kazanmasına, yeni istihdam alanları oluşmasına, spora yönelik algının değişmesine, kendi seyircisi önünde yarışan Türk atletlerin önemli başarılar elde etmesine olanak sunmuştur. Tüm bu faydaların yanı sıra ulusal federasyonlar uluslararası federasyonlarla yakın ilişkiler kurabilmiştir. Bu sayede ülkenin spor potansiyeli sergilenmiş ve artırılmıştır. İstanbul’un başarısızlıkla sonuçlanan 5 Olimpiyat Oyunları adaylıkları esnasında uluslararası federasyonlarla kurulan ilişkilerin münferit spor etkinliklerine ev sahipliği fırsatları yaratmak için yararlı olduğuna dair önemli kanıtlara erişmiştir. Çalışmamızda İstanbul'un 2000'den 2020'ye kadar olan Olimpiyat Oyunları adaylık yolculuğu incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda Olimpiyatların ev sahibi kentlere fırsatlar sunduğu kadar; etkinlik sonrası süreç tasarlanmadığı takdirde ev sahibi kentler için tehdit oluşturduğu da görülmektedir. Ayrıca bu araştırmanın İstanbul’un 2036 Yaz Olimpiyat adaylığı sürecine ve büyük boyutlu spor etkinliklerine aday olmayı planlayan Türk spor örgütlerine olumlu bir katkısı olacağı öngörülmektedir.Keywords

İstanbul, Olimpiyatlar, Şehir

References