Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 7, Sayfalar 188 - 202 2018-12-31

YENİ MEDYAYLA DEĞİŞEN KUTLAMA ALIŞKANLIKLARI: HERKESİN BAYRAMI KUTLU OLSUN

Arzu KALAFAT ÇAT [1] , selami özsoy [2]

7 47

Kişiler arası iletişimde özel günlerdeki paylaşımlar, bireylerin yakınlıklarını güçlendiren unsurlardandır. Günümüzde gelişen iletişim teknolojileri ile bireyler arasındaki kutlama alışkanlıkları da değişmektedir. Hız, maliyet ve kolaylık gibi sebeplerde özellikle genç kuşak, kişiler arası iletişimde yüz yüze iletişimden daha çok elektronik ortamı tercih eder olmuştur. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kişiler arası iletişimde özel mesaj gönderme alışkanlıkları incelenmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan veri toplama formu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde lisans öğrenimi gören 323 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen bulgular faktör analizine tabi tutulmuştur. 23 soruluk form 6 faktöre indirgenmiştir. Bu faktörler; paylaşım, tebrikleşme, önemseme, hatırlatma, yüzyüzelik ve ziyaret olarak isimlendirilmiştir. Katılımcılar, çeşitli türdeki kutlama mesajlarını elektronik ortamda gönderdiklerini ifade ederken, 23 madde içinde en yüksek ortalamayı “Sosyal medya aracılığıyla mesaj almak yerine özel günlerin yüz yüze kutlanmasını tercih ederim” maddesi almıştır. Sonuç olarak yeni iletişim teknolojileri, bireylere hızlı ve kolay iletişim imkânı sunmaktadır. Buna karşılık kutlama içerikli özel mesajlar sosyal medyada mekanikleşmekte ve anlamını kaybetmektedir.

 


kutlama, web
 • Anadolu, B. (2016) Üreticinin çevrimiçi hali: Kitle Kaynak Yöntemi, İçinde: Dijital Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler (Editör: Nilüfer Timisi). İstanbul: Kalkedon.
 • Avcı, K. (2016) Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Sosyal İlişkilerine Etkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(46): 642-655.
 • Avcı, N. (1999). Enformatik cehalet: kitle kültürü. İstanbul: Rehber Yayıncılık.
 • Çat Kalafat, A. (2018) “Digital Games and Violence” Handbook of Research on Children’s Consumption of Digital Media, Gülşah SARI (Ed). USA: IGI Global, pages 258-275.
 • Dijital in 2018 Global Overview, https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-global-overview-86860338
 • Eroğlu, E. (2011) Eğitim Kurumlarında Örgütsel İletişim, İçinde: Etkili İletişim, Editör: Uğur Demiray, 4. Baskı, Ankara: Pegem. Fiske, J. (2014). İletişim Çalışmalarına Giriş, (Çev. Süleyman İrvan). Ankara: Pharmakon.
 • Fuchs, Christian (2015) Dijital Emek ve Karl Marx, Çev. Tahir Emre Kalaycı ve Senem Oğuz. İstanbul: Nota Bene Bilişim.
 • Gökçe, O. (2005). İletişim Bilimine Giriş. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Göker, Göksel (2015) İletişimin Mcdonaldlaşması: Sosyal Medya Üzerine Bir İnceleme, Turkish Studies, 10(2): 389-410
 • Güleç, V. (2018) “Aile İlişkilerinin Sosyal Medyayla Birlikte Çöküşü”, Yeni Medya Elektronik Dergi, 2(1), 105-120.
 • Güngör, N. (2011). İletişim. Kuramlar Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Yayınevi.
 • Işık, M. ve Biber, L. (2008). Genel ve Teknik İletişim, Editör: Metin Işık, Konya: Eğitim Akademi.
 • Kakırman Yıldız, A. (2012) Dijital Yerliler Gerçekten Yerli mi Yoksa Dijital Melez mi? The Journal of Academic Social Science Studies, 5(7): 819-833.
 • Karagülle, A. E. ve Çaycı, B. (2014) “Ağ Toplumunda Sosyalleşme Ve Yabancılaşma”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC January 2014 Volume 4 Issue 1.
 • Kon, B. (2017). Kuşakları Anlamak ve Yönetmek, Erişim Tarihi: 01.09.2018, http://w ww.humanica.com.tr/kusaklari-anlamak-yonetmek/.Mutlu, E. (2008) İletişim Sözlüğü, Ankara: Ayraç.
 • Prensky, M. (2001) Digital natives, digital immigrants, Part I: On the Horizon 9 (5), 1-6. 08 Haziran 2018 tarihinde https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/10748120110424816 adresinden erişildi.
 • Sarı, G. (2018) “Digital Media Using Habits of Children in Their Leisure Time”, Handbook of Research on Children’s Consumption of Digital Media, Gülşah SARI (Ed). USA: IGI Global, pages 89-104.
 • Thompson, J. B. (2008) Medya ve Modernite (Çev. Serdar Öztürk) İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Tuncer, U. ve İcil Tuncer, A. (2016). Kişilerarası İletişim Dijitalleşmesi: E-forum Etkileşiminin Tüketici Davranışına Etkisi, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 42.
 • Yaylagül, L. (2006). Kitle İletişim Kuramları. Ankara: Dipnot.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Arzu KALAFAT ÇAT
Kurum: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: selami özsoy (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ijetsar461782, journal = {International Journal of Education Technology and Scientific Researches}, issn = {2587-0238}, address = {Ayşe Burcu ULUSOY}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {188 - 202}, doi = {}, title = {YENİ MEDYAYLA DEĞİŞEN KUTLAMA ALIŞKANLIKLARI: HERKESİN BAYRAMI KUTLU OLSUN}, key = {cite}, author = {KALAFAT ÇAT, Arzu and özsoy, selami} }
APA KALAFAT ÇAT, A , özsoy, s . (2018). YENİ MEDYAYLA DEĞİŞEN KUTLAMA ALIŞKANLIKLARI: HERKESİN BAYRAMI KUTLU OLSUN. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 3 (7), 188-202. Retrieved from http://www.ijetsar.com/issue/42215/461782
MLA KALAFAT ÇAT, A , özsoy, s . "YENİ MEDYAYLA DEĞİŞEN KUTLAMA ALIŞKANLIKLARI: HERKESİN BAYRAMI KUTLU OLSUN". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 (2018): 188-202 <http://www.ijetsar.com/issue/42215/461782>
Chicago KALAFAT ÇAT, A , özsoy, s . "YENİ MEDYAYLA DEĞİŞEN KUTLAMA ALIŞKANLIKLARI: HERKESİN BAYRAMI KUTLU OLSUN". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 (2018): 188-202
RIS TY - JOUR T1 - YENİ MEDYAYLA DEĞİŞEN KUTLAMA ALIŞKANLIKLARI: HERKESİN BAYRAMI KUTLU OLSUN AU - Arzu KALAFAT ÇAT , selami özsoy Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Education Technology and Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 188 EP - 202 VL - 3 IS - 7 SN - 2587-0238- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Education Technology and Scientific Researches YENİ MEDYAYLA DEĞİŞEN KUTLAMA ALIŞKANLIKLARI: HERKESİN BAYRAMI KUTLU OLSUN %A Arzu KALAFAT ÇAT , selami özsoy %T YENİ MEDYAYLA DEĞİŞEN KUTLAMA ALIŞKANLIKLARI: HERKESİN BAYRAMI KUTLU OLSUN %D 2018 %J International Journal of Education Technology and Scientific Researches %P 2587-0238- %V 3 %N 7 %R %U
ISNAD KALAFAT ÇAT, Arzu , özsoy, selami . "YENİ MEDYAYLA DEĞİŞEN KUTLAMA ALIŞKANLIKLARI: HERKESİN BAYRAMI KUTLU OLSUN". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 / 7 (Aralık 2019): 188-202.