Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 7, Sayfalar 167 - 175 2018-12-31

GENÇ YETİŞKİNLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİ İLE AKILCI OLMAYAN İNANÇLARI VE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Özlem TAGAY [1] , Fatma ÇALIŞANDEMİR [2] , Perihan ÜNÜVAR [3]

25 65

Stres günlük yaşantının göz ardı edilemeyecek gerçeklerinden biridir ve bireyler günlük yaşamında pek çok stres faktörü ile karşılaşırlar. Stresin sadece kişinin fiziksel sağlığı ile değil aynı zamanda bireyin akılcı olmayan inançları ve iyilik hali ile de ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Bu araştırmanın amacı genç yetişkinlerin algılanan stres düzeyleri ile akılcı olmayan inanç ve benlik saygıları arasındaki ilişkiyi belirlemektedir. Algılanan stresin yordayıcı faktörlerinin araştırıldığı bu çalışmanın genç yetişkinlerle çalışan psikolojik danışmanlar için ve alanda çalışmalar yapan araştırmacılar için yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu yaşları 25 ile 40 arasında değişen 159 (%72) kadın ve 60 erkek (28) olmak üzere toplam 219 genç yetişkinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ), Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ile elde edilmiştir. Çalışmanın verileri 2016 yılında çalışmaya katılmaya gönüllü olan kişilerden elde edilmiştir. Çalışmanın bağımlı değişkeni algılanan stres ve bağımsız değişkenleri akılcı olmayan inançlar ve benlik saygısı olarak belirlenmiştir. Çalışmada akılcı olmayan inançların ve benlik saygısının algılanan stres düzeyini anlamlı biçimde yordayıp yordamadığını belirlemek için standart çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Standart çoklu regresyon analizinden elde edilen bulguları özetlemek gerekirse;  akılcı olmayan inançlar ben boyutu ve kadın olmak algılanan stres alt boyutu çaresizliği pozitif yönde; benlik saygısı ise çaresizlik algısını negatif yönde anlamlı düzeyde yordarken; akılcı olmayan inançların alt boyutları “onaylanma ihtiyacı” ve “kişilerarası ilişkiler çaresizliği anlamlı düzeyde yordamamaktadır. Ayrıca akılcı olmayan inançlar ben boyutu ve onaylanma ihtiyacı algılanan stres alt boyutu yetersizliği pozitif yönde; benlik saygısı ise yetersizlik algısını negatif yönde anlamlı düzeyde yordarken; akılcı olmayan inançların alt boyutu “kişilerarası ilişkiler” yetersizlik algısını anlamlı düzeyde yordamamaktadır.  

Stres, akılcı olmayan inançlar, benlik saygıs
  • Campbell J. D., Chew, B. ve Scratchley, L. S. (1991). Cognitive and emotional reactions to daily events: the effects of self-esteem and self-complexity. Department of Psychology, University of British Columbia, Vancouver, Canada. Sep; 59(3): 473-505.Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.Dryden, W. ve Ellis, A. (2001). Rational emotive behavior therapy: handbook of cognitive behavioral therapies. Keith S. Dobson (Ed.) New York/London: Guildford Pres, 225–349.Dudau, D. P., Sfeatcu, J. R., Funieru, C. ve Dumitrache, M. A. (2015) Professional stress in relation to anxiety, depression and irrational beliefs among dental and psychotherapy students. Procedia-Social and Behavioral Sciences 187, 158-162.Eskin, M., Harlak, H., Demirkıran, F. ve Dereboy, Ç. (2013) Algılanan stres ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik analizi. Yeni Symposium Journal, 51 (13), 132-140.Fennell M. (1997). Low self-esteem: A cognitive perspective. Behav Cognitive Psychother, 25, 1–25.Hamarta, E., Arslan, C., Saygın, Y. ve Özyeşil, Z. (2009). Benlik saygısı ve akılcı olmayan inançlar bakımından üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma yaklaşımlarının analizi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(18), 25-42.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9821-5960
Yazar: Özlem TAGAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5913-0553
Yazar: Fatma ÇALIŞANDEMİR

Orcid: 0000-0002-6285-5181
Yazar: Perihan ÜNÜVAR

Bibtex @araştırma makalesi { ijetsar424964, journal = {International Journal of Education Technology and Scientific Researches}, issn = {2587-0238}, address = {Ayşe Burcu ULUSOY}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {167 - 175}, doi = {}, title = {GENÇ YETİŞKİNLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİ İLE AKILCI OLMAYAN İNANÇLARI VE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {TAGAY, Özlem and ÇALIŞANDEMİR, Fatma and ÜNÜVAR, Perihan} }
APA TAGAY, Ö , ÇALIŞANDEMİR, F , ÜNÜVAR, P . (2018). GENÇ YETİŞKİNLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİ İLE AKILCI OLMAYAN İNANÇLARI VE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 3 (7), 167-175. Retrieved from http://www.ijetsar.com/issue/42215/424964
MLA TAGAY, Ö , ÇALIŞANDEMİR, F , ÜNÜVAR, P . "GENÇ YETİŞKİNLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİ İLE AKILCI OLMAYAN İNANÇLARI VE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 (2018): 167-175 <http://www.ijetsar.com/issue/42215/424964>
Chicago TAGAY, Ö , ÇALIŞANDEMİR, F , ÜNÜVAR, P . "GENÇ YETİŞKİNLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİ İLE AKILCI OLMAYAN İNANÇLARI VE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 (2018): 167-175
RIS TY - JOUR T1 - GENÇ YETİŞKİNLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİ İLE AKILCI OLMAYAN İNANÇLARI VE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Özlem TAGAY , Fatma ÇALIŞANDEMİR , Perihan ÜNÜVAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Education Technology and Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 175 VL - 3 IS - 7 SN - 2587-0238- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Education Technology and Scientific Researches GENÇ YETİŞKİNLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİ İLE AKILCI OLMAYAN İNANÇLARI VE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Özlem TAGAY , Fatma ÇALIŞANDEMİR , Perihan ÜNÜVAR %T GENÇ YETİŞKİNLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİ İLE AKILCI OLMAYAN İNANÇLARI VE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2018 %J International Journal of Education Technology and Scientific Researches %P 2587-0238- %V 3 %N 7 %R %U
ISNAD TAGAY, Özlem , ÇALIŞANDEMİR, Fatma , ÜNÜVAR, Perihan . "GENÇ YETİŞKİNLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİ İLE AKILCI OLMAYAN İNANÇLARI VE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 / 7 (Aralık 2019): 167-175.