Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 5, Sayfalar 17 - 27 2018-04-30

TÜRK HUKUKUNDA JOINT VENTURE KAVRAMI

Latif Tile [1]

85 199

Günümüzde çok uluslu şirketler, başka bir ülkede gösterecekleri ticari faaliyetleri tek başlarına yürütmek yerine, başka bir teşebbüsler ortak olarak yapmak yolunu seçmektedirler. Bu amaçla seçilen işbirliği modellerinin başında da joint venture gelmektedir.

 Uluslararası ticarette şirketlerin ürettikleri mal ve hizmetleri diğer ülkelerdeki tüketicilerin kullanımına sunmaları genellikle joint venture sözleşmeleri vasıtasıyla mümkün olmaktadır. Zira joint venture ile risk paylaşılmakta, pazara giriş engelleri aşılmakta, teknolojik ve teknik bilgiye ulaşmak kolaylaşmakta ve teşebbüslerin pazar gücü artmaktadır.

Joint venture ile kamu tüzel kişileri, çok uluslu şirketler, gerçek veya tüzel kişiler bir sözleşmesel ilişkiye girmekte, diğer bir deyişle bir sözleşme çatısı altında toplanmaktadırlar. Bu nedenle, çoğu hukuk sistemi joint venture ile ilgili yasal düzenlemeler yapmıştır.

Türk Hukuku bakımından, joint venture ile ilgili yasal bir düzenleme mevcut değildir. Bununla beraber joint venture amacı, unsurları, tarafların hak ve borçları ve sözleşmesel niteliği itibariyle bazı kanunların uygulama alanına girmektedir.

Bu çalışmada Türk Hukuku bakımından joint venture sözleşmesinin türleri ve hukuki niteliği inceleme konusu yapılmıştır.

Joint Venture, Konsorsiyum, Ortak Girişim
 • Akyol, Ş. (1997). Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri) II. Fasikül: Know-How, Management, Joint Venture ve Büyük Çaplı İnşaat Sözleşmeleri, İstanbul.
 • Barlas, N. (2012). Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 3. Bası, İstanbul.
 • Beamısh, P. (1991). International Management Text And Cases, Boston, Richard D. Irvin Inc..
 • Campbell, D. (2000). International Joint Ventures, Mergers and Acquisitions, Ardsley, New York.
 • Chen, T. L. (2010). International joint venture, Commitment and Host – Country Policy In An Integrated Market, International Review of Economics, 57, 411-421.
 • Culpan, R. (2002). Global Business Alliances: Theory and Practice, Greenwood Publishing Group.
 • Dayınlarlı, K. (2007). Joint Venture Sözleşmesi, 2. Baskı, Ankara.
 • Frıedmann, W. G./ Kalmanoff, G. (1961). Joint International Business, New York and London.
 • Hall, R. D. (1984) The International Joint Venture, Praeger Publishers, New York.
 • Harrıgan; K. R. (1988). Managing For Joint Venture Success, Toronto.
 • İmregün, O. (1968). Amerikan Ortaklıklar Hukukunun Ana Hatları, İstanbul.
 • Kaplan, İ. (1994). İnşaat Sektöründe Müşterek İş Ortaklığı Joint Venture, Ankara.
 • Karayalçın, Y. (1965). Ticaret Hukuku Dersleri, Şirketler Hukuku, Giriş-Şahıs Şirketleri, Ankara.
 • Mıcheler, E./ Prentıce, D. D. (2000). Joint Ventures In English and German Law, Oxford.
 • Shen, L. Y./ Wu, W. C/ Catherine, S. K. (2001). Risk Assesments For Construction Joint Ventures In China, Journal Of Construction Engineering And Management, 1, 76-81.
 • Tekil, F. (1996). Adi, Kollektif Ve Komandit Şirketler Hukuku, İstanbul.
 • Tekinalp, G/Tekinalp, Ü. (1989). Joint Venture, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın’ a 65. Yaş Armağanı, Ankara, 43- 176.
 • Wallace, R. (2004). Strategic Partnerships: An Entrepreneur's Guide to Joint Ventures and Alliances.
 • Yılmaz, L. ( 2006). 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’ nun Getirdiği Yenilikler, İTÜSBD, 2, 10, 173-190.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Latif Tile (Sorumlu Yazar)
Kurum: Avukat | Antalya Barosu
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { ijetsar421409, journal = {International Journal of Education Technology and Scientific Researches}, issn = {2587-0238}, address = {Ayşe Burcu ULUSOY}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {17 - 27}, doi = {}, title = {TÜRK HUKUKUNDA JOINT VENTURE KAVRAMI}, key = {cite}, author = {Tile, Latif} }
APA Tile, L . (2018). TÜRK HUKUKUNDA JOINT VENTURE KAVRAMI. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 3 (5), 17-27. Retrieved from http://www.ijetsar.com/issue/37059/421409
MLA Tile, L . "TÜRK HUKUKUNDA JOINT VENTURE KAVRAMI". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 (2018): 17-27 <http://www.ijetsar.com/issue/37059/421409>
Chicago Tile, L . "TÜRK HUKUKUNDA JOINT VENTURE KAVRAMI". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 (2018): 17-27
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK HUKUKUNDA JOINT VENTURE KAVRAMI AU - Latif Tile Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Education Technology and Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 27 VL - 3 IS - 5 SN - 2587-0238- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Education Technology and Scientific Researches TÜRK HUKUKUNDA JOINT VENTURE KAVRAMI %A Latif Tile %T TÜRK HUKUKUNDA JOINT VENTURE KAVRAMI %D 2018 %J International Journal of Education Technology and Scientific Researches %P 2587-0238- %V 3 %N 5 %R %U
ISNAD Tile, Latif . "TÜRK HUKUKUNDA JOINT VENTURE KAVRAMI". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 / 5 (Nisan 2018): 17-27.