Year 2018, Volume 3, Issue 5, Pages 43 - 57 2018-04-30

KOLONYAL SÖYLEM: BİR SAVAŞÇI AİMÉ CÉSAİRE

SILA FİSUNOĞLU [1] , ASLIHAN DUMLU [2]

112 364

Bu çalışmanın amacı; global kapitalist sistem içerisinde oluşan yeni dünya düzeninde Kolonyal ve Post-Kolonyal tahakküm yapılarının nasıl oluştuğunu ve varlığını nasıl sürdürebildiğini Aimé Césaire’ın görüşlerinden yola çıkılarak, literatür araştırması yöntemi ile sorgulamaktır. Kolonyalizm’in kelime anlamı itibariyle, literatürdeki diğer bir anlam karşılığı sömürgeciliktir. Post-Kolonyal hareketler ise, oluşan Kolonyal sistem içerisinde var olmuş ve ona paralel gelişmektedir. Kolonyal süreç, askeri şekilde olmayıp siyasi, ekonomik ve özellikle de kültürel şekilde gerçekleşmektedir. Bu süreç, Gramsci'nin de literatüre kazandırdığı “rıza üretimi” kavramının bir temsili olarak kapital döngünün sözde modern bir ayağı olarak varlığını sürdürmektedir. Bu noktada Aimé Césaire ve arkadaşları sömürgecilik çalışmalarını dünyanın bildiği öğretilerden daha farklı olduğunu savunarak kendilerine has bir yöntem ile kültürel, edebi ve felsefi açılardan dünya görüşlerini ortaya koymaktadır.

Kolonyalizm, post-kolonyalizm, sömürgecilik, globalleşme, proleterleşme
  • Akıner, N. (2014). Uluslararası Medya Emperyalizmi. İstanbul: Hükümdar Yayınları. Césaire, A. (2007). Barbar Batı. Çev., Güneş Ayaz.İstanbul: Salyangoz Yayınları.Chomsky, N.-Herman, S. E.-Peterson, D. – Podor, J. (2004).Medya’nın Kamuoyu İmalatı.Çev. Adnan Köymen, Ebru Kalak, Hale Alpmen, Özge İnciler, Işıl Esendir. İstanbul: Chivi Yazıları YayıneviDemir, E. (1995). Türkiye’de İşçileşme Süreçleri, Toplum Ve Bilim Dergisi,66,İstanbul: İletişim Yayınları.Eagleton, T. (1996). İdeoloji.Çev., Muttalip Özcan. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.El-Kasım, E. (1982). Siyonizm Ve Irkçılık. Ankara: Ankara ÜNV. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No: 511Ferro, M. (2011). Sömürgecilik Tarihi.Çev., Muna Cedden. Ankara: İmge Kitapevi. Fiske, J. (2003).İletişim Çalışmalarına Giriş.Çev., Süleyman İrvan. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Galtung, J. (2004). Emperyalizmin Yapısal Teorisi: Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü Oslo ÜNV. Uluslararası İlişkiler Dergisi,2,27-43. Cilt: 1Guita, O. (1966).3. Dünya: Sömürgelerin Uyanışı.Çev., Ahmet Angın. İstanbul: Kitapçılık LTD. Şirketi Yayınları.Loomba, A. (2000). Kolonyalizm Ve Post-Kolonyalizm. Çev., Mehmet Küçük İstanbul: Ayrıntı Yayınları.Marx. K, (2003). Kapital, 3. Cilt.Çev., Alaattin Bilgi Ankara: Sol Yayınları.Özdemir, M. (2012). Tarihsel Bağlamında Emperyalizm,Ankara: Hacettepe ÜNV. 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi,1,94.Said,E. (2000). Kış Ruhu.Çev., Tuncay Birkan İstanbul: Metis YayıncılıkSaid, W.E. (1994). Kültür ve Emperyalizm.Çev., Necmiye Albay İstanbul: İletişim Yayınları. Sartre,J.P. (1995). Hepimiz Bir Katiliz: Sömürgecilik Bir Sistemdir.İstanbul: Belge Yayınları.Smith, P. (2007).Kültürel Kuram.İstanbul: Babil Yayınları.Spivak,G.C. (1988). “Can TheSubalternSpeak?”. Marxism And The İnterpretation Of Culture. Der. İnc.Nelson Ve L.Grossberg. Urban Ve Chicago Universty Of İllinoisPress. Uygur, F. ve Uygur,E. (2013). “Sömürgecilik Tarihi Üzerine Bir Araştırma” Yıl: 17 Sayı: 3,274.Ünlü, B. (2011). Frantz Fanon: Ezilenlerin Ve Mülksüzlerin Düşünürü. Ankara: Ankara ÜNV. Afrika Çalışmaları Dergisi Güz.Cilt:1 Sayı:1Yaramış, A. (2007). Mısır’da İngiliz Sömürgecilik Anlayışı. Cromer Örneği (1883-1907).Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:4,2,121-122, Aralık.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: SILA FİSUNOĞLU (Primary Author)
Country: Turkey


Author: ASLIHAN DUMLU (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { ijetsar393751, journal = {International Journal of Education Technology and Scientific Researches}, issn = {2587-0238}, address = {Ayşe Burcu ULUSOY}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {43 - 57}, doi = {}, title = {KOLONYAL SÖYLEM: BİR SAVAŞÇI AİMÉ CÉSAİRE}, key = {cite}, author = {FİSUNOĞLU, SILA and DUMLU, ASLIHAN} }
APA FİSUNOĞLU, S , DUMLU, A . (2018). KOLONYAL SÖYLEM: BİR SAVAŞÇI AİMÉ CÉSAİRE. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 3 (5), 43-57. Retrieved from http://www.ijetsar.com/issue/37059/393751
MLA FİSUNOĞLU, S , DUMLU, A . "KOLONYAL SÖYLEM: BİR SAVAŞÇI AİMÉ CÉSAİRE". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 (2018): 43-57 <http://www.ijetsar.com/issue/37059/393751>
Chicago FİSUNOĞLU, S , DUMLU, A . "KOLONYAL SÖYLEM: BİR SAVAŞÇI AİMÉ CÉSAİRE". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 (2018): 43-57
RIS TY - JOUR T1 - KOLONYAL SÖYLEM: BİR SAVAŞÇI AİMÉ CÉSAİRE AU - SILA FİSUNOĞLU , ASLIHAN DUMLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Education Technology and Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 57 VL - 3 IS - 5 SN - 2587-0238- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Education Technology and Scientific Researches KOLONYAL SÖYLEM: BİR SAVAŞÇI AİMÉ CÉSAİRE %A SILA FİSUNOĞLU , ASLIHAN DUMLU %T KOLONYAL SÖYLEM: BİR SAVAŞÇI AİMÉ CÉSAİRE %D 2018 %J International Journal of Education Technology and Scientific Researches %P 2587-0238- %V 3 %N 5 %R %U
ISNAD FİSUNOĞLU, SILA , DUMLU, ASLIHAN . "KOLONYAL SÖYLEM: BİR SAVAŞÇI AİMÉ CÉSAİRE". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 / 5 (April 2018): 43-57.