Amaç

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, “Eğitim, Teknoloji ve Bilimsel Araştırmalar” alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemeleri nitelikli bir hakem sürecinden geçirilerek yayınlanmasını amaçlayan uluslararası, hakemli, bilimsel, online bir dergidir. Dergimiz Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az üç defa online olarak yayınlanır.

Kapsam

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, Eğitim, Teknoloji ve biilimsel araştırmalar alanlarında yayın yapan bir dergidir. IInternational Journal of Education Technology and Scientific Researches, TEI, DRJI, SIS, ISI, ResearchBib, CiteFactor vb indekslerce taranmakta olup birçok indeks tarafından da inceleme aşamasındadır.