Aim

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, “Eğitim, Teknoloji ve Bilimsel Araştırmalar” alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemeleri nitelikli bir hakem sürecinden geçirilerek yayınlanmasını amaçlayan uluslararası, hakemli, bilimsel, online bir dergidir. Dergimiz Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az üç defa online olarak yayınlanır.

Scope

International Journal of Education Technology and Scientific Researches is an international, peer-reviewed, scientific and online journal which aims the publication of the theoritical, applied original research, review and the compilations  in the areas of “ Education, Technology and Scientific Researches ” after a review process by a qualified referee. Our journal is published online at least three times per year in April, August and December.