International Journal of Education Technology and Scientific Researches
Cover Image
ISSN 2587-0238 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Ayşe Burcu ULUSOY |

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, Eğitim, Teknoloji ve biilimsel araştırmalar alanlarında yayın yapan bir dergidir. IInternational Journal of Education Technology and Scientific Researches, TEI, DRJI, SIS, ISI, ResearchBib, CiteFactor vb indekslerce taranmakta olup birçok indeks tarafından da inceleme aşamasındadır.

International Journal of Education Technology and Scientific Researches

ISSN 2587-0238 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Ayşe Burcu ULUSOY |
Cover Image

11.467

30.489

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, Eğitim, Teknoloji ve biilimsel araştırmalar alanlarında yayın yapan bir dergidir. IInternational Journal of Education Technology and Scientific Researches, TEI, DRJI, SIS, ISI, ResearchBib, CiteFactor vb indekslerce taranmakta olup birçok indeks tarafından da inceleme aşamasındadır.